Ernæring, fysisk aktivitet og helse (IDR333)

Emnet gir kompetanse om begreper og anbefalinger knyttet til ernæring og fysisk aktivitet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og kunnskap om aktivitets- og kostholdsvaner i den norske befolkningen. Næringsstoffkunnskap, sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse, et bærekraftig kosthold samt betydningen av kosthold for prestasjon og restitusjon i ulike idretter er sentrale tema.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR333

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før våren 2024

Innhold

 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap
 • Omsetting og fordøyelse av næringsstoffer
 • Bærekraftig kosthold og bærekraftig matproduksjon
 • Anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet
 • Utfordringer knyttet til kosthold og aktivitetsvaner i Norge
 • Sammenheng mellom ernæring og fysisk yteevne i idrett
 • Sammenhenger mellom ernæring, fysisk aktivitet og helse
 • Grunnleggende kostholdsveiledning: ernæring, restitusjon og prestasjon
 • Kosttilskudd
 • Spiseforstyrrelser: Spisevegring, Bulemi, Overspising

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Grunnleggende næringsstoffkunnskap.
 • Hvordan de energigivende næringsstoffene blir omsatt i kroppen.
 • Betydningen av ernæring og kosttilskudd for restitusjon og prestasjon i idrett.
 • Sammenhengen mellom kosthold og fysisk yteevne, livsstil og helse.
 • Kunnskap om folkehelsearbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.
 • Betydningen av et bærekraftig kosthold og en bærekraftig matproduksjon
 • Fysisk aktivitet som en helsefremmende og forebyggende faktor for ulike befolkningsgrupper.

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Kartlegge kostholdet til idrettsutøvere og andre.
 • Gi kostholdsråd til ulike befolkningsgrupper og idrettsutøvere.
 • Gi råd om kosthold som er bærekraftig til ulike grupper i befolkningen
 • Utarbeide forslag til kostplan og fysisk aktivitet ved endring av livsstil for ulike målgrupper.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening for ulike målgrupper.

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Vurdere hvordan ernæring kan være en faktor i prestasjonsutvikling hos idrettsutøvere.

 

 • Vurdere hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være en faktor i helsefremmende arbeid, livsstilsendring og bærekraft.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 gruppeoppgaver

Gruppeoppgaver

 • Det blir utarbeidet 3 gruppeoppgaver som må være godkjent for å få avsluttende vurdering. 1) Registrering av kosthold og fysisk aktivitet med innlevering, 2) observasjon og vurdering av mattilbud og tilbud om fysisk aktivitet i ulike samfunnsinstitusjoner og 3) vurdering av artikler. 2) og 3) med innlevering av PowerPoint og refleksjoner etter presentasjonen.
 • Studenter/grupper som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av arbeidskravet i bearbeidet form.

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Arbeidsformer

Forelesninger med diskusjoner og oppgaveløsning, gruppearbeid, studentpresentasjoner og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto