Hopp til hovedinnhold

Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro ING100

Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i MATLAB samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ING100

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
  • Ha grunnleggende forståelse av programmering.
  • Ha grunnleggende forståelse av MATLAB som ingeniørverktøy.
  • Kunne lage programmer med MATLAB som løser enklere ingeniøroppgaver.
  • Kunne anvende MATLAB til programmering av roboter.
  • Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.
  • Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode til å lage og beskrive algoritmer.
  • Kunne planlegge, gjennomføre og presentere et teknisk prosjekt i samarbeid med andre studenter.
  • Kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
Innhold
Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen data- og elektroingeniørfag. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av dataverktøy (MATLAB) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Prosjektet består i programmering av bl.a. roboter hvor studentene deles inn i grupper på maksimalt 4 personer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen i MATLAB-delen.Rapporten beskriver og dokumenterer arbeid i prosjekt-delen. Rapporten kan skrives individuelt eller i gruppen på maksimalt 4 studenter. Dersom rapporten skrives i gruppe, vil alle deltakerne i gruppen få felles karakter.Studentene må gjennomføre en gruppevis muntlig presentasjon av prosjektet for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innlevering i MATLAB, Innlevering i datasikkerhet

1) Obligatorisk innlevering i MATLAB

2) Obligatorisk innlevering i datasikkerhet

 

Begge disse må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Arbeidsformer

MATLAB-del: 3 timer fellesforelesninger og 3 øvingstimer per uke de første 6 ukene.

Datasikkerhet: Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent fram til 3 uker før eksamen.

Prosjektdel: Etter de 6 første ukene jobbes det med programmering av LEGO-robot i prosjektgrupper med inntil 2 timer forelesninger per uke relatert til prosjektet.

Åpent for
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Emneevaluering
Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser (ING130) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Kjemi og miljø (ING140) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin (ING120) 4
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto