Hopp til hovedinnhold

Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse ING200

Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ING200

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Teknologiledelse skal gi bachelor-studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet (UiS) en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Emnet skal gi en forståelse av viktigheten og rollen til ledere, der nyskaping og entreprenørskap er viktige elementer i forhold til framtidens næringsliv og arbeidsliv. Ingeniørprofesjonen utføres som oftest tverrfaglig, der man må utøve sitt virke og samarbeid med andre og i forhold til samfunns- og næringsliv. Grunnleggende kunnskaper innenfor bedriftsøkonomi er derfor viktig. Målsetning med kurset er å gi en grundig innføring i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt emner innen entreprenørskap. Bedriftens samfunnsøkonomiske rolle introduseres, men hovedvekten av undervisningen knyttes til foretaket som økonomisk og administrativ enhet.
 • Økonomiens rolle og oppgaver
 • Bedriften og samfunnet/omgivelser/interessenter
 • Bedriftenes kostnader og inntekter
 • Tilpasning av pris og produksjon
 • Finansregnskap
 • Kalkulasjon i industri, tjenesteyting og handelsbedrifter
 • Produktutvalg og prissetting
 • Kostnad-, resultat- og volumanalyse
 • Investeringer
 • Planlegging og budsjettering
 • Kapitalbehovet
 • Om etikk og innovasjon
 • Forretningsplan
 • Etableringsprosessen
 • Tips og råd til etablereren
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori, finansregnskap, budsjettering og økonomistyring - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Johnny Olesen
Emneansvarlig: Kristin Helen Roll
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer

Forelesing -  Plan for den enkelte forelesning blir lagt ut på nettet (Canvas)

Oppgaveløsning

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Bedriftsøkonomi og entreprenørskap (BIP190_1) 10
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200_2) 8.5
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Geovitenskap, bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging, master i teknologi/siv.ing., femårig Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto