Hopp til hovedinnhold

Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse ING200

Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ING200

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Teknologiledelse skal gi bachelor-studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet (UiS) en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Kurset skal gi en forståelse av viktigheten og rollen til ledere, der nyskaping og entreprenørskap er viktige elementer i forhold til framtidens næringsliv og arbeidsliv. Ingeniørprofesjonen utføres som oftest tverrfaglig, der man må utøve sitt virke og samarbeid med andre og i forhold til samfunns- og næringsliv. Grunnleggende kunnskaper innenfor bedriftsøkonomi er derfor viktig. Målsetning med kurset er å gi en grundig innføring i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt emner innen entreprenørskap. Bedriftens samfunnsøkonomiske rolle introduseres, men hovedvekten av undervisningen knyttes til foretaket som økonomisk og administrativ enhet. Etter å ha tatt kurset skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori, finansregnskap, budsjettering og økonomistyring - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger.
Innhold
 • Økonomiens rolle og oppgaver
 • Bedriftenes kostnader og inntekter
 • Tilpasning av pris og produksjon
 • Finansregnskap
 • Kalkulasjon i industri, tjenesteyting og handelsbedrifter
 • Produktutvalg og prissetting
 • Kostnad-, resultat- og volumanalyse
 • Investeringer
 • Planlegging og budsjettering
 • Kapitalbehovet
 • Om innovasjon
 • Forretningsplan
 • Etableringsprosessen
 • Tips og råd til etablereren
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Johnny Olesen
Emneansvarlig: Kristin Helen Roll
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer

4 timer forelesing i uken. Plan for den enkelte forelesning blir lagt ut på nettet (Canvas)

Oppgaveløsning

Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Bedriftsøkonomi og entreprenørskap (BIP190) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto