Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjonsarbeid i praksis KOM103

Dette emnet skal gi studentene en innføring i praktisk kommunikasjonsarbeid i profesjonelle kommunikasjonsavdelinger. Etter ett semester med praktisk og teoretisk undervisning i kommunikasjonsarbeid skal studenten kunne bruke deler av neste semesteret i ekstern praksis.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

KOM103

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper Studenten skal:

  • Ha bred kunnskap om kommunikasjonsfaglige prosesser, arbeidsmetoder og kildebruk.
  • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling.
  • Ha bred kunnskap om og forståelse av langsiktig og metodisk kommunikasjonsarbeid.

Ferdigheter Studenten skal:

  • Kunne arbeide som kommunikatør
  • Kunne arbeide i team med andre kommunikasjonsansatte for nå langsiktige og kortsiktige mål.
  • Kunne delta aktivt i arbeidsprosesser
  • Kunne gjøre profesjonsetiske vurderinger
  • Kunne bidra i evaluering av og refleksjon rundt eget og andres arbeid

Generell kompetanse Studenten skal:

  • Ha utviklet erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
  • Ha evne til kritisk refleksjon rundt egen- og kommunikasjonsavdelingens rolle.
Innhold
Praktisk kommunikasjonsarbeid er en vesentlig del av årsstudium i kommunikasjon. Studenten skal bruke praksisperioden til å prøve ut og videreutvikle det han/hun har lært i en ordinær arbeidssituasjon. Før praksisutplassering skal studentene delta i et obligatorisk seminar der forutsetningene for praksisarbeidet og krav til innhold i praksisrapportene klargjøres.  Praksisperioden utgjør to dager i uken i perioden januar-mai. Praksisstudenten skal delta i det daglige kommunikasjonsfaglige arbeidet. Praksisperioden avsluttes med at studenten skriver en praksisrapport som skal godkjennes av emneansvarlig. Rapportene danner grunnlag for en obligatorisk workshop etter praksisperioden der studentene forteller om egen praksis, deltar i kunnskapsutveksling om arbeidsformer, etisk refleksjon og utvikling av kommunikasjonsstrategier basert på erfaring fra praksisplassene sammenholdt med teori fra KOM101 og KOM102.
Forkunnskapkrav
KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon, KOM102 Strategisk kommunikasjon
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

Studenten må ha gjennomført og fått godkjent praksisperioden som blant annet er regulert i avtale mellom studenten, praksisbedriften og UiS. I tillegg må studenten ha levert og fått godkjent praksisrapport.  Gyldig fravær - sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn, jfr UiS sitt reglement - må dokumenteres, og kan ikke overstige 4 dager (20%) totalt for praksis-semesteret som helhet (10 uker).

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Helle Sjøvaag
Arbeidsformer

Studenten arbeider i en kommunikasjonsavdeling i 10 uker, to dager i uken. Arbeidet skjer parallelt med at studenten følger KOM104 og et valgfritt fag ved UIS. Studentene avtaler selv hvilke to dager i uken de vil være i praksis-virksomheten.

Etter praksisperioden skal studenten skrive en praksisrapport med omtale og vurdering av det kommunikasjonsfaglige arbeidet studenten har vært involvert i. Ved seminar før praksisperioden vil studenten få avklart krav til praksisrapporten og til gjennomføring av praksisperioden.

Åpent for
Journalistikk - bachelorstudium Kommunikasjon årsstudium
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto