Hopp til hovedinnhold

Historiefortelling 2 MDO130

Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon.  Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MDO130

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Historiefortelling 2 bygger videre på historiefortelling 1. Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg historiefortelling for dokumentarer i ulike former. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon, som skal forberede det kreative arbeidet av masteroppgaven. Emnet avsluttes med en dokumentarfilm i grupper hvor historiefortellingen er viktigst. 
Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten skal:

  • Ha inngående kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha inngående kunnskap om alle faser innen dokumentarproduksjon - fra idé til ferdig produksjon
  • Ha kunnskap om begreper og funksjoner i tradisjonell og ny historiefortelling

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • Kunne beherske alle faser av dokumentarproduksjonen, inkludert forarbeid, opptak og produksjon, redigering og ferdigstilling
  • Kunne mestre foto, lyd, klipp til å produsere dokumentarfilm
  • Kunne analysere sine egne og andres historier og bestandelene i historiene. 

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer
Forkunnskapskrav
MDO120 Historiefortelling 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen - Dokumentarproduksjon i grupper 1/1 3 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
Tre øvinger.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hans Eirik Voktor
Faglærer: Nadine Zoghbi
Faglærer: Sindre Skjøld
Arbeidsformer
Forelesninger, workshops, oppgaver og produksjoner.
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto