Historiefortelling 2 (MDO130)

Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDO130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Emnet har ikke undervisning/vurdering studieåret 2024/2025

Historiefortelling 2 bygger videre på historiefortelling 1. Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg historiefortelling for dokumentarer i lyd, tekst og film. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon, som skal forberede det kreative arbeidet av masteroppgaven. Emnet avsluttes med en dokumentarfilm i grupper hvor historiefortellingen er viktigst.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal:

  • Ha inngående kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha inngående kunnskap om alle faser innen dokumentarproduksjon - fra idé til ferdig produksjon
  • Ha kunnskap om begreper og funksjoner i tradisjonell og ny historiefortelling

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • Kunne beherske alle faser av dokumentarproduksjonen, inkludert forarbeid, opptak og produksjon, redigering og ferdigstilling
  • Kunne mestre foto, lyd, klipp og tekstskriving til å produsere dokumentar innen formatene film, lydfortelling og tekst
  • Kunne analysere sine egne og andres historier og bestandelene i historiene.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer

Forkunnskapskrav

MDO120 Historiefortelling 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen - Dokumentarproduksjon i grupper 1/1 3 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Tre øvinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ane Lyngstad Oltedal

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Emneansvarlig:

Hans Eirik Voktor

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops, oppgaver og produksjoner.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto