Hopp til hovedinnhold

Music Production and Recording Practice I MPR541


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MPR541

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Emnet forbedrer musikkproduksjon og opptsksferdigheter og erfaring med praktiske prosjekter og øvinger. Studentene deltar i gruppeprosjekter, samt andre tildelte opptak. I tillegg til egne prosjekter skal studentene arbeide med et bredt spekter av konsert- og studioinnspillinger, inkludert klassisk, jazz og andre musikkstiler.
Læringsutbytte

Studenter som fullfører MPR541: Musikkproduksjon og innspillingspraksis I vil ha fått en rekke praktiske erfaringer og avansert kunnskap om musikkproduksjon og innspilling, slik at de kan forbedre sine profesjonelle karrierer.

Kunnskap og forståelse:

  • Studentene skal ha kunnskap om kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse i forhold til musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse, og kan identifisere kunstneriske og tekniske utfordringer i forhold til musikkproduksjon og innspilling.

Ferdigheter

  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte metoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til faglig praksis innen musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene skal vurdere og velge mellom fagets metoder og verktøy, og foreslå nye uttrykk og løsningsmodeller basert på kunstnerisk estetikk.
  • Studenten kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon og innspilling.

Kompetanse

  • Studentene kan håndtere komplekse situasjoner som krever kreative løsninger eller uttrykksformer.
  • Studentene skal ta selvstendig ansvar for egen faglig utvikling.
Forkunnskapskrav
Bachelorgrad og tidligere erfaring med musikk og innspilling.
Anbefalte forkunnskaper
Tidligere erfaring med programvare for digital lydarbeidsstasjon.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Portfolio of completed recordings and project reports at the end of the semester 1/1 Bokstavkarakterer

Studentene skal levere en mappe med fullførte opptak og prosjektrapporter i slutten av semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Studentene skal delta på forelesninger, delta i pågående klasseromsdiskusjoner og gjennomføre et forskningsprosjekt i faget. Studentene skal aktivt praktisere sine musikkproduksjons- og innspillingsteknikker ved å jobbe med selvvalgte og tildelte prosjekter.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mark William Drews
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Veiledet og selvstendig produksjon og innspilling av konsert- og studioforestillinger.
Åpent for
Musikkproduksjon/opptaksteknikk - videreutdanning
Emneevaluering
Studentene skal levere en mappe med fullførte opptak og prosjektrapporter på slutten av hvert semester med bestått/ikke bestått karakter på kombinert portefølje av opptak og prosjektrapporter.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto