Hopp til hovedinnhold

Music Production and Recording Practice II MPR542


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MPR542

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Som en videreføring av MPR 541 vil studentene jobbe med et bredt utvalg av konsert- og studioopptak, inkludert egne prosjekter. Studentene  vil  delta i gruppeprosjekter inkludert  tildelte  opptak.
Læringsutbytte

Studenter som fullfører MPR542: Music Production and Recording Practice II vil ha fått spesialisert kunnskap om et personlig valgt forskningstema, slik at de kan anvende sine funn i sin profesjonelle karriere.

Kunnskap og forståelse:

  • Studentene skal ha kunnskap om kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse i forhold til musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse, og kan identifisere kunstneriske og tekniske utfordringer i forhold til musikkproduksjon og innspilling.

Ferdigheter

  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte metoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til faglig praksis innen musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene skal vurdere og velge mellom fagets metoder og verktøy, og foreslå nye uttrykk og løsningsmodeller basert på kunstnerisk estetikk.
  • Studenten kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon og innspilling.

Kompetanse

  • Studentene kan håndtere komplekse situasjoner som krever kreative løsninger eller uttrykksformer.
  • Studentene skal ta selvstendig ansvar for egen faglig utvikling.
Forkunnskapskrav
MPR541 Music Production and Recording Practice I
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Portfolio of their completed recordings and project reports at the end of the semester 1/1 Bokstavkarakterer

Studentene skal levere en mappe med fullførte opptak og prosjektrapporter på slutten av hvert semester.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Studentene skal aktivt praktisere sine musikkproduksjons- og innspillingsteknikker ved å jobbe med selvvalgte og tildelte prosjekter.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mark William Drews
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Veiledet og selvstendig produksjon og innspilling av konsert- og studioforestillinger.
Åpent for
Musikkproduksjon/opptaksteknikk - videreutdanning
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto