Utøver- og stilhistorie - Jazz (MUM705)

Emnet er et valgemne som generelt omhandler temaer omkring stilistiske trekk fra forskjellige epoker (m. hovedvekt på utvalgte epoker), improvisasjonshistorie, filosofi- og historiekritikk og relevante komposisjonsteknikker hovedsaklig fra det 20. århundre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM705

Versjon

2

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet innbefatter både teoretisk og praktisk arbeid.

Studenten skal etter fullført og bestått studium ha tilegnet seg:

  • sette seg inn i stilistiske trekk fra utvalgte epoker
  • tilegne seg bred improvisasjonshistorisk kunnskap
  • kunne demonstrere stor grad av stilforståelse teoretisk og praktisk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg:

Generell kompetanse:

  • kunne trekke linjer fra historisk oppføringspraksis med samtidens musikkuttrykk
  • kunne artikulere sammenheng med eget uttrykk og historisk oppføringspraksis

Kunnskap:

  • stor grad av stilforståelse

Ferdigheter:

  • beherske relevant stilistisk utøverpraksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bestått/ Ikke bestått

Skriftlig hjemmeeksamen over en uke som leveres i Inspera (ca 2000 ord). En refleksjonstekst over eget masterprosjekt i lys av stil og utøverhistorikk. Det gjøres også et lydopptak/konsert av musikken det jobbes med.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80% fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tor Yttredal

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Gruppevis samt noe individuell instruksjon. Det undervises i grupper både i den teoretiske enheten, samt den utøvende/praktiske delen. Undervisningen kan tilrettelegges som intensivkurs eller tatt over flere uker. Mye av studieenheten for øvrig støtter seg til studentens egeninnsats og individuelle studier.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto