Utøver- og stilhistorie - Jazz (MUM705)

Emnet er et valgemne som generelt omhandler temaer omkring stilistiske trekk fra forskjellige epoker (m. hovedvekt på utvalgte epoker), improvisasjonshistorie, filosofi- og historiekritikk og relevante komposisjonsteknikker hovedsaklig fra det 20. århundre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM705

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet innbefatter både teoretisk og praktisk arbeid.

Studenten skal etter fullført og bestått studium ha tilegnet seg:

  • sette seg inn i stilistiske trekk fra utvalgte epoker
  • tilegne seg bred improvisasjonshistorisk kunnskap
  • kunne demonstrere stor grad av stilforståelse teoretisk og praktisk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg:

Generell kompetanse:

  • kunne trekke linjer fra historisk oppføringspraksis med samtidens musikkuttrykk
  • kunne artikulere sammenheng med eget uttrykk og historisk oppføringspraksis

Kunnskap:

  • stor grad av stilforståelse

Ferdigheter:

  • beherske relevant stilistisk utøverpraksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bestått/ Ikke bestått

Skriftlig hjemmeeksamen over en uke som leveres i Inspera (ca 2000 ord). En refleksjonstekst over eget masterprosjekt i lys av stil og utøverhistorikk. Det gjøres også et lydopptak/konsert av musikken det jobbes med.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisning i emnet er obligatorisk, dette inkluderer masterfora. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80% fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tor Yttredal

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Gruppevis samt noe individuell instruksjon. Det undervises i grupper både i den teoretiske enheten, samt den utøvende/praktiske delen. Undervisningen kan tilrettelegges som intensivkurs eller tatt over flere uker. Mye av studieenheten for øvrig støtter seg til studentens egeninnsats og individuelle studier.

Tilbys annethvert år ved lavt studentkull.

Det forventes at studentene møter på alle masterfora. Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto