Hopp til hovedinnhold

Marine Operasjoner OFF605

Faget gis til de studentene som ønsker å arbeide med marine operasjoner både innenfor olje og gass virksomheten og innenfor bruk av vindenergi til havs.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

OFF605

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Gi studentene en innføring til temaet marine operasjoner gjennom å:
  • Gi studentene en innføring til fartøy og respons av fartøy som brukes i marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av problemstillinger forbundet med forskjellige typer marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av de begrensninger som vind og bølger fører til for marine operasjoner
  • Gi studentene en forståelse av risiko aspekter forbundet med marine operasjoner
Innhold

Sentrale temaer:

Videreføring av tema som er forelest i faget OFF580, Marin Teknologi og prosjektering: Dynamikk av konstruksjoner utsatt for bølgelast og modellering av bølger som stokastiske prosesser. Det gis en introduksjon til fartøy typer og respons av fartøy, samt til forankring og dynamisk posisjonering av fartøy. Forskjellige typer av marine operasjoner vil bli diskutert. Tema som vær vindu og marine operasjoner, slike som tauing, kranoperasjoner og undervanns installasjonsarbeid er del av kursets pensum. Videre tas risikovurderinger forbundet med marine operasjoner opp som tema

Forkunnskapkrav
OFF580 Marin Teknologi og prosjektering
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Alle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Skriftlig eksamen teller 100%. Alle deler av eksamen må være bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvingsoppgaver

80 % av regneøvingene (4 av 5) må være godkjent før tilgang til eksamen. Inntil halvparten av øvingsoppgavene kan gis som gruppeoppgaver. Eventuelle bedriftsbesøk er ikke obligatorisk men frammøte er sterkt ønsket.

Laboratorieøvninger med demonstrasjon av dataprogram er obligatorisk.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Muk Chen Ong
Faglærer: Lin Li
Faglærer: Charlotte Obhrai
Faglærer: Muk Chen Ong
Emneansvarlig: Muk Chen Ong
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
I gjennomsnitt over semesteret tre timer forelesninger og en time øving pr. uke, mer i enkelte perioder. Regneøvinger: 80 % av regneøvingene må være godkjent før tilgang til eksamen. Regneøvelser skal leveres i henhold til planene som legges for kurset. Aktiv deltagelse på forelesningene anbefales. All informasjon om faget og om undervisningstidspunkt blir gjort tilgjengelig på Canvas. Kurset gis på engelsk. Det kan gis gjesteforelesninger av fagfolk fra industrien vedrørende bølgestatistikk og risikoanalyser av marine operasjoner Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen fastsatt dato.
Åpent for
  • Masternivå på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet som tilfredsstiller krav til forkunnskaper
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Marine operasjoner (MOM490) 5
Marine Operasjoner (OFF600) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto