Hopp til hovedinnhold

Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag (PPU760)

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen helse- og oppvekstfag med hovedfokus på videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU760

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene

  • ha kjennskap til læreplanene for helse- og oppvekstfag i videregående skole, samt aktuelle forskrifter
  • ha kjennskap til prinsippene for spesialundervisning 
  • ha kjennskap til opplæringskontoret for faget sitt og hvordan det jobber
  • ha kjennskap til studietilbud innen helse- og oppvekstfag
  • ha kjennskap til overordnet læreplan og fagfornyelsen

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene

  • kunne velge ut og vurdere lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsformer som er aktuelle innenfor helse- og oppvekstfag
  • kunne tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer i skolen
  • kunne tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger
  • kunne foreta yrkesveiledning innen eget programområde

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene

  • kunne begrunne undervisning med grunnlag i læreplanen for helse- og oppvekstfag i videregående skole
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 45/100 Bokstavkarakterer
Muntlig vurdering 55/100 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent.Varighet på muntlig vurdering: Inntil 30 min. Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80% deltakelse
Det er krav 80 % obligatorisk deltakelse på samlingene for å få gå opp til eksamen
Fagperson(er)
Faglærer: Siri Versland
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.

Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. 

Praksis
Eget emne. Teori og praksis skal integreres.
Åpent for
Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto