Hopp til hovedinnhold

Fysikk for data/elektro RED102

Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

RED102

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte
En kandidat med fullført emne vil ha basal kunnskap om Newtonsk mekanikk og termodynamikk og kunne formulere og utføre enkle beregninger av mekaniske og termodynamiske systemer.
Innhold
Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk. Mekanikk-delen dekker: Kinematikk i 1+2 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og mekanisk energi. Bevegelsesmengde. Termodynamikkdelen dekker: Trykk og temperatur. Faser og faseoverganger. Ideal gass. Energibevaring og termodynamikkens første hovedsetning. Arbeid, varme og indre energi.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
2 godkjente obligatoriske innleveringer
Fagperson(er)
Faglærer: Olena Zavorotynska
Emneansvarlig: Olena Zavorotynska
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
3 timer forelesninger og 1 time regneøvelser per uke.
Åpent for
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Mekanikk (FYS100) 2.5
Termo- og fluiddynamikk (FYS200) 2.5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto