Hopp til hovedinnhold

Fysikk for data/elektro (RED102)

Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

RED102

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk. Mekanikk-delen dekker: Kinematikk i 1+2 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og mekanisk energi. Bevegelsesmengde. Termodynamikkdelen dekker: Trykk og temperatur. Faser og faseoverganger. Ideal gass. Energibevaring og termodynamikkens første hovedsetning. Arbeid, varme og indre energi.
Læringsutbytte
En kandidat med fullført emne vil ha basal kunnskap om Newtonsk mekanikk og termodynamikk og kunne formulere og utføre enkle beregninger av mekaniske og termodynamiske systemer.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
2 godkjente obligatoriske innleveringer
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Olena Zavorotynska
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer

3 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser per uke.

2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å ta eksamen. Innleveringene består av oppgaver som er like de hjemmeleksene. Studentene har ca. 1 uke for å arbeide med hver oppgave. Oppgavene vurderes med poeng og for å bestå, studenten må få 40 poeng av 100.

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Mekanikk (FYS100_1) 2.5
Termo- og fluiddynamikk (FYS200_1) 2.5
Åpent for
Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag
Emneevaluering
Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto