Hopp til hovedinnhold

Juridisk forprøve SVEXFAC

Juridisk forprøve er et fag som skal gi en introduksjon til bachelorstudiet i rettsvitenskap. Emnet gir generell innføring i juridisk metode og tenkemåte, oversikt over utvalgte formuerettslige emner med praktisk oppgaveløsning, oversikt over samspillet mellom rett og samfunn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SVEXFAC

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha følgende:

 • God kunnskap om hva som ligger i rettsregelbegrepet
 • God kunnskap om rettsreglenes samfunnsmessige funksjoner
 • God kunnskap om forholdet mellom rett og samfunn
 • God kunnskap om organiseringen av det norske rettssystemet
 • God kunnskap om sammenhengen mellom norsk og internasjonal rett
 • God kunnskap om rettsstatens idé, sentrale prinsipper og verdigrunnlag
 • God kunnskap om rettens legitimitet
 • God kunnskap om juridisk metode
 • Oversikt over utvalgte formuerettslige emner med praktisk oppgaveløsning. 

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:

 • Kunne redegjøre for en prinsipiell forståelse for forholdet mellom rett og samfunn
 • Kunne redegjøre for hvordan retten fungerer i et samfunn
 • Kunne redegjøre for de sentrale institusjonene i det norske rettssystemet
 • Kunne forklare hva et rettsspørsmål er, samt løse praktiske oppgaver innen utvalgte juridiske emner
 • Kunne redegjøre for hva som kjennetegner rettsanvendelse
 • Kunne redegjøre for grunnleggende juridisk metode
 • Kunne bidra aktivt i diskusjoner om samspillet mellom rett og samfunn
 • Kunne drøfte prinsipielle sider ved rettsutviklingen i et samfunn
 • Kunne drøfte spørsmål knyttet til rettens legitimitet
 • Kunne søke etter juridisk kunnskap på egenhånd
 • Kunne drøfte spørsmål knyttet til forholdet mellom folkerett og norsk rett
 • Kunne løse praktiske oppgaver innen utvalgte formuerettslige emner.
Innhold
Juridisk forprøve er en introduksjon til bachelorstudiet i rettsvitenskap. I dette emnet gis det blant annet en første innføring i samspillet mellom rett og samfunn, samt en oversikt over utvalgte juridiske emner. Grunnleggende juridisk metode og tenkemåte er en sentral del av faget. Dette møter vi igjen i alle fagene senere i studiet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bestått - Ikke bestått Lovdata, Norges Lover eller annen lovsamling som kun inneholder offisiell lovtekst uten kommentarer (Lovdata-utskrifter er ikke tillatt). , Ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringsoppgave, Innleveringsoppgave
Studentene må få godkjent 2 obligatoriske arbeidskrav for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrister angis i begynnelsen av semesteret. Informasjon om de obligatoriske arbeidskravene vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Magnus Roald Martinussen
Faglærer: Ola Johan Settem
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer
Undervisning: Ca. 30-40 timer fordelt på forelesninger og seminarer. Selvstudium og arbeid med oppgaver ca. 300 timer.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto