Digitale dirigentstudier - kor (VEK101)

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning. Studiet består av tre hovedkomponenter:

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.
 • Nettbasert forelesningsserie: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.
 • Individuell veiledning av praksis i eget ensemble: Veiledningen skjer via videosamtale.

En digital, nettbasert forelesningsserie som gjennomføres etter studentens egen fremdriftsplan. Forelesningene er forhåndsinnspilt og studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet helt etter egen tidsplan. Siden videoopptak av praksis er en viktig del av studiet er det en forutsetning at studenten har tilgang til eget ensemble.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VEK101

Versjon

4

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studiet gir studenten en grunnleggende forståelse av dirigentrollen som blant annet omfatter pedagogisk metode, yrkesetikk, kommunikasjon, notasjonskunnskap, faghistorie og repertoar. Studiet omfatter også utøvende aspekter som dirigentteknikk, didaktikk, metodikk og interpretasjon gjennom veiledning av praksis i eget ensemble. Studiet skal gi dirigenter en plattform for å fungere godt i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig, men også som en musikkfaglig leder i fritidsmusikklivet.

Studiet består av tre hovedkomponenter:

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.
 • Nettbasert forelesningsserie: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.
 • Individuell veiledning av praksis i eget ensemble: Veiledningen skjer via videosamtale.

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

 • Forståelse av dirigentrollen. Studenten skal kunne anvende vesentlige pedagogiske prinsipper og ulike innstuderingsmetoder. Studenten skal forstå og forholde seg til prinsippene for kommunikasjon og gruppepsykologi når man jobber fra dirigentpodiet.

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om ensemblets instrumenter og om hvordan de noteres. Studenten skal kunne gjennomføre en effektiv partituranalyse, med hensyn til aspekter som form, motiv- og temaanalyse og harmonisk analyse.
 • Studenten må ha forståelse for og skal forholde seg på en etisk og profesjonell måte til dirigentens «utenommusikalske» oppgaver - samarbeid med styre, ulike samarbeidspartnere. Studenten skal kunne bidra til å bygge gode ensembler, ikke bare musikalsk, men også gjennom sitt engasjement i det organisatoriske arbeidet.

Ferdigheter:

 • Studenten skal være godt vant med grunnleggende dirigenttekniske øvelser og prinsipper, og skal være i stand til å forstå og løse mange dirigenttekniske utfordringer i sitt virke.
 • Studenten skal kjenne til hjørnestenene i ensemblets repertoar, og de ulike ensemble-besetningenes særegenheter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praktisk eksamen med et ensemble i Stavanger i forbindelse med siste samlingshelg. Repertoaret skal ha ca. 5-10 minutters varighet og velges i samråd med faglærer. Kandidaten kan bli bedt om å gjennomføre en prøvesituasjon, en gjennomspilling, eller en kombinasjon av disse. Repertoaret velges fra det aktuelle praksisrepertoaret. Dette er det samme repertoaret som blir benyttet under vintersamlingen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav:

 • Deltakelse ved og gjennomføring av oppstartsuka og samlingshelg i januar.
 • Gjennomført og godkjent alle oppgaver i den nettbaserte forelesningsserien.
 • Innlevert og godkjent semesteroppgave.
 • Gjennomført praksis i eget ensemble.
 • Innlevert godkjent video som skal bestå av til sammen 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon. Repertoaret velger kandidaten selv, i samråd med faglærer. Videoen skal være filmet slik at man ser dirigentens ansikt godt, dvs. at dirigenten skal være filmet forfra (altså kamera bak ensemblet).

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Ranja Katrin Gärtner

Arbeidsformer

1. semester:

 • Deltakelse ved oppstartsuke i Stavanger i august.
 • Digital forelesningsserie, del 1. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
 • Praksis i eget ensemble. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
 • Semesteroppgave: Studenten skal presentere en plan for sitt eget ensemble sin videre utvikling. Planen skal omfatte både musikalske og organisatoriske mål og må omfatte en strategi for gjennomføring. Hjemmeoppgave. Leveres skriftlig.

2. semester:

 • Deltakelse ved praksishelg i Stavanger i januar.
 • Digital forelesningsserie, del 2. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
 • Praksis i eget ensemble. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
 • Skriftlig hjemmeoppgave med tilknytning til innholdet i den digitale forelesningsserien.
 • 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon.
 • Eksamenshelg i Stavanger. Studentene skal gjennomføre en prøve og en fremføring med et praksisensemble.

Åpent for

Digitale dirigentstudier

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto