Hopp til hovedinnhold

Ensembleledelse korps II VEK102

Emnet er for studenter som har er på et viderekomment nivå innen korpsdireksjon. I studiet arbeides med flere ulike tema, eksempelvis: dirigering/instruksjon, praksis (helgesamlinger: I /eget korps: II ), ensemblekunnskap, instrumentkunnskap, gehørtrening, musikkteori/arrangering/instrumentasjon, historiekunnskap/repertoarkunnskap, administrasjon/ledelse.

Det er en forutsetning at man har tilgang til et korps for å kunne gjennomføre praksis. Dette emnet er et on-campus studium i motsetning til VEK101 Digitale dirigentstudier. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene.

For å utgjøre et heltidssstudium på 60 sp kombineres VEK102 Ensembleledelse II med et instrumentalemne: enten på lavere nivå: VIM100 (Årsstudium) eller instrumentalemne på post-bachelornivå: VUA100 (Videreutdanning). Valg av kombinasjon avhenger av nivå på hovedinstrumentet, eller annet hovedinstrument enn korpsdireksjon under Bachelorutdanningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VEK102

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

 • vise en god forståelse for dirigentens rolle og funksjon i prøvesituasjon, konsertsituasjon og som leder og organisator.

Kunnskaper:

 • Kunne sette mål for egen læring og utvikling som dirigent

Ferdigheter

 • demonstrere gode dirigenttekniske ferdigheter
 • demonstrere gode ferdigheter i innstudering og partiturforståelse
Innhold
Studiet kan inneholde arbeid med følgende fag:
 • Dirigering/instruksjon
 • Praksis (helgesamlinger: I /eget korps: II )
 • Ensemblekunnskap
 • Instrumentkunnskap
 • Gehørtrening
 • Musikkteori/arrangering/instrumentasjon
 • Historiekunnskap/repertoarkunnskap
 • Administrasjon/ledelse
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk / dans 1/1 A - F

Utøvende eksamen i dirigering. Eksamen skal ha et program med omfang på minst 10 minutter. Eksamen foregår i Stavanger med oppsatt ensemble. Generalprøven er også en del av eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjarte Engeset
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer
Emnet består av følgende hovedområder:
 • Enetimer i dirigentteknikk, prøveteknikk og partiturforståelse
 • Praksis under veiledning
 • Masterclass
 • Analyse- og klassetimer
Åpent for
Utøvende musikk - videreutdanning Utøvende musikk - årsstudium
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto