Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi (BIO906)

Kurset gir innføring i tumor- og kreft-terminologi, celle-transformasjon, tumor-progresjon/invasjon, metastasering, vekstfaktorer/reseptorer, signaltransduksjon, cellesykluskontroll, (proto)onkogener, tumorsuppressor-gener, karsinogenese/mutagenese, DNA-reparasjon/initiering, apoptose, kreft-immunologi, telomerase og cellulær krise, angiogenese og molekylær kreftbehandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO906

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Hensikten med PhD-kurset er å gi studenten den molekylære biologien omkring celle-transformasjon, tumor-progresjon/ invasjon og metastasering. Dette betyr beskrivelse av ulike vekstfaktorer/reseptorer og signaltransduksjon medregnet cellesykluskontroll, som kan forklare dannelsen av onkogener fra proto-onkogener og viktigheten av tumorsuppressor-gener. Karsinogenese er forklart på gennivå ved å beskrive mutagenese og DNA-reparasjon som forklarer begrepet initiering, i tillegg til på cellenivå pga. omdannelsen av proto-onkogener til onkogener og inaktivering av tumorsuppressor-gener, hvor sistnevnte to prosesser foregår i flere trinn. Viktig er også cellulære forsvarsmekanismer som apoptose og immunsystemet i tillegg til relasjonen mellom telomerase og cellulær krise. Tumorenes cellulære organisasjon og kommunikasjonen mellom tumorceller og andre celletyper samt angiogenese vil bli presentert  med gjennomgang av prinsipper for molekylær kreftbehandling hvor cellulære prosesser/molekyler som kan påvirkes og/eller inaktiveres blir presentert. Kurset inneholder et praktisk-orientert prosjektarbeid spesielt knyttet til PhD utdanningen innen kreftbiologi.
Læringsutbytte
Hensikten med kurset er å gi studenten kunnskap om de molekylære og cellulære mekanismer viktige i tumor- and kreftbiologi. Det kan føre til en dypere forståelse for framtidig kreftbehandling og diagnose.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Må kjenne til grunnprinsippene i molekylærbiologi.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Arne Klungland
Arbeidsformer
Forlesninger, maks 8 timer pr uke, samt et praktisk-orientert prosjektarbeid spesielt knyttet til PhD utdanningen i kreftbiologi.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto