Hopp til hovedinnhold

Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 (BIO907)

Repetisjon av grunnleggende sannsynlighetsregning og sentrale sannsynlighetsfordelinger. Grafiske fremstillinger. Bruk av programvare. Epidemiologiske grunnbegrep. Litt om kliniske forsøk. Statistisk teori for estimering, konstruksjon av konfidensintervaller og hypotesetesting. Analyse av pardata og sammenlikning av to utvalg. Regresjonsanalyse. Introduksjon til variansanalyse. Statistiske fallgruver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BIO907

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Repetisjon av grunnleggende sannsynlighetsregning og sentrale sannsynlighetsfordelinger. Grafiske fremstillinger. Bruk av programvare. Epidemiologiske grunnbegrep. Litt om kliniske forsøk. Statistisk teori for estimering, konstruksjon av konfidensintervaller og hypotesetesting. Analyse av pardata og sammenlikning av to utvalg. Regresjonsanalyse. Introduksjon til variansanalyse. Statistiske fallgruver.
Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal man kunne bruke grunnleggende statistiske metoder for å analyserer data. Man skal vite hvordan analysene utføres i relevant programvare, og man skal vite hvilke metoder som er relevante å bruke i ulike situasjoner.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
En innføring i statistikk.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave 1/1 2 Uker Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jan Terje Kvaløy
Faglærer: Ingvild Dalen
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Forelesninger og øvinger. Emnet undervises ved kapasitet og behov.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 (TN907_1) 5
Åpent for
Åpent for PhD-studenter som har fagbakgrunn innen medisin og helsefag. PhD-studenter med fagbakgrunn som master i teknologivitenskap/siv.ing. eller annen realfaglig bakgrunn som inneholder emner i statistikk, har ikke adgang til å ta eksamen i kurset.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto