Hopp til hovedinnhold

Lesevitenskap/Literacy som fag og forskningsfelt DLV260


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DLV260

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter dette kurset skal studentene

  • ha kunnskap om de ulike fagtradisjonene som har vært relevante for etableringen av lesevitenskap/literacy som tverrfaglig fagfelt
  • ha kunnskap om det teoretiske og metodologiske grunnlaget i lesevitenskap/literacy som tverrfaglig fagfelt
  • ha kunnskap om ulike forskningstradisjoner i nyere lesevitenskap/literacy

Ferdigheter: Etter dette kurset skal studentene

  • kunne bruke lesevitenskapelig terminologi samt teoretiske referanser i egen argumentasjon for å analysere ulike type tekster (fra nyere elektroniske kommunikasjonsformer til sakprosa og litterære tekster)
  • skrive et essay under veiledning der eget avhandlingsprosjekt knyttes til aktuell literacy-teori
  • kunne problematisere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet lesevitenskap/literacy

Generell kompetanse: Etter dette kurset skal studentene

  • utvikle kritisk forståelse for og analytiske perspektiver på bruk av tekst i ulike kulturelle, sosiale eller politiske sammenhenger
  • gjenkjenne og drøfte lesevitenskapelige problemstillinger i ulike forskningsprosjekt
  • formidle et selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer og teoretiske referanser
Innhold

Å kunne lese og skrive er sentrale aktiviteter for mennesket, og er med på å forme både bevissthet og samfunnsliv. Lesevitenskap/literacy er studiet av lesing, skriftspråk, tekstbruk og tekstforståelse i samfunnet og for individet i nåtid og fortid. Lesevitenskap/literacy har relevans for tekstkulturer i diverse arenaer som bla. skole, arbeidsliv og innenfor ulike historiske, politiske og kulturelle sammenhenger.

I løpet av dette kurset vil studentene få en grunnleggende innføring i lesevitenskap/literacy som tverrfaglig forskningsfelt. For stipendiater i lesevitenskap/literacy er det viktig å kunne se sitt eget phd-prosjekt som en integrert del av lesevitenskap/literacy, og også å kunne gjenkjenne og drøfte lesevitenskapelige problemstillinger i ulike forskningsprosjekt. Kurset vil både gi overordnede og helhetlige perspektiver på lesevitenskap/literacy som forskningsfelt, og også gi innsikt i hvordan forskningsprosjekt med ulike problemstillinger, metodologi og teoretiske perspektiv er forankret i lesevitenskap/literacy. Kurset vil dermed legge vekt på lesevitenskap/literacy som et mangfoldig, men sammenhengende forskningsfelt.

Etter en introduksjon av lesevitenskap/literacy som forskningsfelt vil kurset ta for seg ulike lesevitenskapelige "case". Den siste delen av kurset vil introdusere aktuell internasjonal literacy- forskning. Stipendiatene som deltar på kurset vil også få presentere egne prosjekter i forhold aktuelle teoretiske literacy-perspektiv.

Emneanvarlig: Professor Marte Blikstad-Balas, UiO/UiS

Gjesteforelesere: Kjell Lars Berge (UiO) og Marte ødvin Burgess (USN)

Forkunnskapkrav
Kvalifikasjoner for ph.d.-studiet.
Anbefalte forkunnskaper
Kjennskap til David Barton (2009). Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. Blackwell Publishing. (245 s)
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essay 1/1 Bestått - Ikke bestått Alle.

Omfang: 5000 ord +/- 10%Deadline:Essayet skal leveres innen fire uker etter siste seminardag.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Seminar/veiledning over 5 arbeidsdager
Det er obligatorisk fremmøte på kurset (minst 75%).
Fagperson(er)
Faglærer: Marte Blikstad-Balas
Emneansvarlig: Marte Blikstad-Balas
Arbeidsformer
Seminar og veiledning kombinert med individuelt studium. Seminar/veiledning over 5 arbeidsdager
Åpent for
Phd i lesevitenskap/literacy og andre relevante phd- utdanninger innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
Emneevaluering
Avsluttende diskusjon med studentene som skal rapporteres skriftlig. Kurset skal inngå i evalueringsprosedyren på ph.d.-programmene ved fakultetet.
Litteratur

(ca. 550 sider):

Lesevitenskap/literacy som forskningsfelt

Scribner, S. and Cole, M. (1981). The Psychology of Literacy. Cambridge, MA: Harvard University Press (234 s)

Gillen, J. (2015). "Virtual spaces in Literacy Studies", In press. I: Rowsell, J. & Pahl, K. (eds) The Routledge Handbook of Literacy Studies (14 s.)

Gee, J. P. (2014). Literacy and Education. London, Routledge (160 s.) Det tas forbehold om justeringer av pensum.

Rowsell, Jennifer & Pahl, Kate (2015)Introduction. p. 1-16). The Routledge Handbook of Literacy Studies. Routledge. 

Domingo, Jewitt, Kress (2015). Multimodal social semiotics.Writing in online contexts. p. 251-266. The Routledge Handbook of Literacy Studies. Routledge. 

 

Studentene skal i tillegg lese et selvvalgt, relevant pensum på ca. 150 sider.