Hopp til hovedinnhold

Introduksjonsemne for ph.d.-kandidater DSP225

Kurset innledes med en orientering om forskerutdanningen og ph.d.-kandidatenes vilkår ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ph.d.-kandidatenes eget prosjekt presenteres kort i løpet av kursdagen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DSP225

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk
Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studentene kunne:

Kjenne til og bruke ph.d.-forskriften og retningslinjer for ph.d-utdanningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Kjenne til og bruke forskningsetiske retningslinjer

Planlegge og utvikle eget forskningsprosjekt i henhold til institusjonens måter å kvalitetssikre doktorgradsutdanningen på.

Innhold
Ph.d.-kandidaten skal gjennom kurset bli kjent med de retningslinjene og veiledende dokumentene som gjelder for kvalitetssikring på ulike tidspunkt i ph.d.-utdanningen (jf. studieplan for ph.d.-programmene ved UH-fakultetet). Spesifikt vil seminaret inneholde tema som forskningsetikk, datahåndtering, planlegging av ph.d.-løpet og veiledning.
Forkunnskapkrav
Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig og muntlig presentasjon av eget prosjekt 1/1 Godkjent - Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75 % oppmøte
Fagperson(er)
Faglærer: Ulrich Dettweiler
Emneansvarlig: Jeanette Rollheim
Arbeidsformer
Seminar (én eller 1/2 dag, avhengig av antall nye ph.d.-kandidater og om det må skje digitalt eller på campus) med forelesning, diskusjoner og muntlige presentasjoner.
Åpent for
Lesevitenskap - Ph.d. Utdanningsvitenskap - Ph.d.
Emneevaluering
Evaluering av seminaret sendes ut etter at det er gjennomført, iht. UiS' kvalitetssystem.
Litteratur

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, NESH 2016.

(Forsknings)etiske retningslinjer for veiledere/ansatte ved Universitetet i Stavanger (revidert 2018)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger (revidert 13.6.2019)

Studieplan - Ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora (etablert juni 2020)

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Retningslinjer for phd-programmene Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Veiledende mal for revidert ph.d.-plan

Veiledende standard for ph.d.-avhandlinger ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Skjema for søknad om godkjenning av opplæringsdel

Anbefalt:
Anders Johansen: Skriv! Håndverk i sakprosa. Oslo, Spartacus, 2009.

Lotte Riencker: "Skriving og kunnskapsbygging i høyere utdanning - hva vet vi, hva trenger vi å vite?", i: Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Trondheim, Tapir, 2007.

Sissel Lie: "Kjøreregler for PhD-veiledning", i: Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Trondheim, Tapir, 2007.