Hopp til hovedinnhold

Avansert boreteknologi og modellering (PET906)

Kurset tar for seg ulike moderne tema knyttet til boreteknologi og introduserer bruk av modeller i brønnkonstruksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET906

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Boredata. Bore modeller Felt med små marginer inkludert HPHT og dypvannsutfordringer. Trykkbalansert boring. Beregningsmetoder for brønnplanlegging. Automatiserte boreprosesser vs reguleringsteknikk. Bore risiko og boreproblemer gjenkjenning. Nye boreteknologier. Innholdet kan variere fra år til år.
Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurset skal studenten:
  • ha kunnskap om strukturen på et boreprogram.
  • være klar over utfordringer knyttet til boring under vanskelige forhold.
  • kjenner den grunnleggende kunnskapom boring og bore modeller.
  • ha kunnskap om automatisert, integrert og intelligent boring.
  • ha kunnskap om beregningsmetoder som er viktige i disse planleggings og oppfølgingsprosessene.
  • kunne anvende forskjellige beregningsmetoder for gitte problemstillinger.
  • kunne være i stand til å overføre og anvende metodebasisen til andre fagområder.
  • arbeid på forskningsprosjekter og finne gode relevante poeng med PhD-prosjekter.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Programmeringskompetanse
Eksamen / vurdering
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid, kollokvier og studentpresentasjoner
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Avansert boreteknologi og modellering (DPE200_1) 5
Åpent for
Studenter opptatt til doktorgradsprogram ved Institutt for Petroleumsteknologi
Emneevaluering
Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto