Hopp til hovedinnhold

Foundational Issues in Risk Analysis RIS900

I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse og styring av risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Strategier for risikostyring. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

RIS900

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten:

Kunnskap

  • ha solid innsikt i fundamentale problemstillinger innenfor risikoanalyse, som nevnt under «Innhold»

Ferdigheter

  • kunne formulere problemstillinger ved hjelp av et risikoforskningsperspektiv

Generell kompetanse

  • være i stand til å ta et risikofaglig perspektiv på risikoproblemer.
Innhold
I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse og styring av risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Strategier for risikostyring. Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker i fagområdet, og emner som blir gjennomgått i kurset vil kunne variere. Kurset vil ha seminarform, der studentene skal legge fram og drøfte problemstillinger knyttet til innholdet i utvalgte bøker og artikler. Kurset omfatter utarbeiding, presentasjon og forsvar av skriftlig oppgavesvar, og deltaking i diskusjoner under seminarmøtene.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MOS210 Risikoanalyse og -styring, RAG500 Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap, RIS500 Risikoanalyse og -styring, RIS505 Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport(er) 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Presentasjoner
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Terje Aven
Faglærer: Roger Flage
Faglærer: Terje Aven
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Veiledning, presentasjoner, kritikk.
Åpent for
Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap, studieretning risikostyring og samfunnssikkerhet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto