Foundational Issues in Risk Analysis (RIS900)

I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse og styring av risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Strategier for risikostyring.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

RIS900

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse og styring av risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Strategier for risikostyring. Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker i fagområdet, og emner som blir gjennomgått i kurset vil kunne variere. Kurset vil ha seminarform, der studentene skal legge fram og drøfte problemstillinger knyttet til innholdet i utvalgte bøker og artikler. Kurset omfatter utarbeiding, presentasjon og forsvar av skriftlig oppgavesvar, og deltaking i diskusjoner under seminarmøtene.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten:

Kunnskap

  • ha solid innsikt i fundamentale problemstillinger innenfor risikoanalyse, som nevnt under «Innhold»

Ferdigheter

  • kunne formulere problemstillinger ved hjelp av et risikoforskningsperspektiv

Generell kompetanse

  • være i stand til å ta et risikofaglig perspektiv på risikoproblemer.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha et kurs i risikofag tilsvarende RIS505, i tillegg til grunnleggende sannsynlighetsregning og statistikk.

Anbefalte forkunnskaper

MOS210 Risikoanalyse og -styring, RAG500 Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap, RIS500 Risikoanalyse og -styring, RIS505 Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport(er) 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Terje Aven

Faglærer:

Roger Flage

Faglærer:

Terje Aven

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledning, presentasjoner, kritikk.

Åpent for

Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap, studieretning risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto