Hopp til hovedinnhold
Søk etter emner
Emnekode Emnenavn
ABL101_1 Barns utvikling, lek og læring
ABL110_1 Natur, helse og bevegelse
ABL201_1 Kunst, kultur og kreativitet
ABLPR1_1 Praksis 1. trinn 25 dager
ABL102_1 Barns utvikling, lek og læring
ABL120_1 Samfunn, religion, livssyn og etikk
ABL202_1 Kunst, kultur og kreativitet
ABLPR2_1 Praksis 2. trinn 25 dager
ABL103_1 Barns utvikling, lek og læring
ABL210_1 Språk, tekst og matematikk
ABLPR3_1 Praksis 3. trinn 35 dager
ABL300_1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
ABLPRS_1 Skolepraksis 3. trinn 5 dager
ABLPR4_1 Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager
ABLBAC_1 Bacheloroppgave
BBD340_1 Aktiv i naturen fordypning
BBL365_1 Kreativ barnehage fordypning
BFD301_1 Organisasjon og ledelse i barnehagen
BFØ305_1 Småbarnspedagogikk
BBD101_1 Barns utvikling, lek og læring
BBD201_1 Kunst, kultur og kreativitet
BBD110_1 Natur, helse og bevegelse
BBDPR1_2 Praksis 1. trinn 25 dager
BBD120_1 Samfunn, religion, livssyn og etikk
BBDPR2_2 Praksis 2. trinn 25 dager
BBD202_1 Kunst, kultur og kreativitet
BBD102_1 Barns utvikling, lek og læring
BBD210_4 Språk, tekst og matematikk
BBDPR3_1 Praksis 3. trinn 35 dager
BBD300_1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
BBDPRS_1 Skolepraksis 3. trinn 5 dager
BBDPR4_1 Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager
BBDBAC_1 Bacheloroppgave
BBL101_2 Barns utvikling, lek og læring
BBL120_1 Samfunn, religion, livssyn og etikk
BBL110_1 Natur, helse og bevegelse
BBL201_3 Kunst, kultur og kreativitet
BBLPR2_2 Praksis 2. trinn 35 dager
BBLPR1_1 Praksis 1. trinn 35 dager
BBL210_3 Språk, tekst og matematikk
BBL102_2 Barns utvikling, lek og læring
BBLPRS_1 Skolepraksis 2. trinn 5 dager
BBL300_1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
BBLPR3_1 Praksis 3. trinn 15 dager
BBLBAC_2 Bacheloroppgave
BBLPR35_1 Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager
BBL301_1 Organisasjon og ledelse i barnehagen
BBA101_1 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø
BBA102_1 Utsatte barn og unge
BBA103_1 Velferdspolitikk og velferdsorganisering