Hopp til hovedinnhold

Covid-19-pandemien og søknad om utveksling våren 2021

Viktig å tenke på før du reiser på utveksling til våren.

Publisert: Endret:

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret 2021 er 1. september. Obs! Ny søknadsfrist er 20. september.

Under den pågående Covid-19-pandemien er det til enhver tid beredskapsledelsen ved Universitetet i Stavanger som avgjør i hvilken grad vi skal gjennomføre internasjonal studentutveksling. Dessverre har beredskapsledelsen sett seg nødt til å ta avgjørelsen om at vi i hovedsak må avlyse all studentutveksling utenfor Europa. 

Slik situasjonen er i dag er det størst mulighet for å gjennomføre utveksling i Norden/Europa.  

Kriseledelsen ved UiS følger utviklingen av Covid-19-pandemien tett. All utveksling til land utenfor Europa våren 2021 har dessverre blitt kansellert.  

"Regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser på lik linje med nødvendige arbeidsreiser. Studenter som drar på utveksling bryter dermed ikke UDs reiseråd som sier at vi skal unngå alle ikke-nødvendige reiser.

Dette henger også sammen med at en av hovedbegrunnelsene for UDs reiseråd er å unngå at reisende tar med seg smitte fra utlandet og hjem til Norge. Studenter som reiser ut for et lengre opphold utgjør i så måte liten risiko. Også kortere studieopphold i utlandet (for eksempel praksismobilitet, feltarbeid eller lignende) anses som nødvendige reiser, såfremt det er en integrert og definert del av utdanningen.

Det som derimot er svært viktig, er at studentene sørger for å ha gyldig reiseforsikring før de drar ut og setter seg godt inn i vilkårene for forsikringen. Videre må de sette seg inn i og forholde seg lojalt til gjeldende smitteverntiltak i studielandet.

Studentene har blant annet ansvar for å sette seg inn i vilkårene for sin egen reiseforsikring og undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet. Institusjonene har i utgangspunktet ikke et økonomisk ansvar for studenter som er på utveksling til andre land. Ved for eksempel avbrutt utenlandsopphold har institusjonene likevel et ansvar for å sikre studentenes studiefremdrift.

Når det kommer til reiseforsikring anbefaler vi både institusjonene og studentene å sette seg inn i forsikringen som tilbys gjennom ANSA. ANSA kan også tilby mye annen nyttig informasjon for både institusjonene og studentene. Hva gjelder konsulær bistand vil norske myndigheter kunne gi konsulær bistand til norske borgere som normalt i de tilfeller der det oppstår akutte behov.

Til slutt vil vi påpeke at det til syvende og sist er opp til den enkelte å vurdere om man ønsker å reise på studieopphold i utlandet nå. Vår presisering av at studentreiser anses som nødvendige reiser skal ikke tolkes dithen at studenter skal føle seg presset til å reise ut. Reisene er nødvendige i den forstand at man ikke bryter reiserådet hvis man selv velger å dra."

VIKTIG INFORMASJON

Viktig informasjon for deg som skal på utveksling til våren.

Dersom UD ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område vil heller ikke vi kunne sende studenter til dette området. Regjeringen har nå gått ut og karakterisert studentutveksling som 'nødvendige reiser'. Vi vil derfor åpne for studentutveksling til Europa selv om flere av disse landene er karakterisert som 'røde land'.

Ledelsen ved UiS kan avlyse utveksling til et geografisk område selv om UD ikke fraråder reiser dit.  Universitetet gjør en helhetsvurdering av situasjonen til enhver tid, og må i forkant av søknadsprosessen forsøke å skape en forutsigbar situasjon for våre studenter.  Dette kan medføre at universitetet avlyser utveksling til områder som utenriksdepartementet ikke fraråder å reise til.

Når du søker om utveksling kan du sette opp en prioriteringsliste med opp til fem alternativer.  Hvis du har fått tilbud om å søke til partnerinstitusjonen som avlyser utveksling, eller beredskapsledelsen ved UiS beslutter at vi ikke kan sende studenter til området institusjonen ligger etter søknadsfristen for utveksling ved UiS, vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten om det er mulig.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å søke om andre alternativ eller omprioritere listen etter søknadsfrist.

Du er selv er ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. Det er svært viktig at du sørger for å ha gyldig forsikring før du drar ut, og setter deg godt inn i vilkårene for forsikringen. UiS kan ikke dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen. Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter i løpet av utvekslingsperioden.  

Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrensede også for hendelser som ikke er relatert til covid-19-pandemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året.

I tillegg kan man risikere å få begrenset konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette. 

De fleste av våre samarbeidspartnere i Europa og Norden deltar i Erasmus-programmet.  Til disse institusjonene betaler du ikke for å søke om opptak,  det er ikke skolepenger, og du vil få et stipend for perioden du er i utveksling.  Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i forkant av utvekslingen vil det derfor ikke være kostnader knyttet til en slik søknad.  Dersom du må avbryte oppholdet vil heller ikke kostnaden til for eksempel hjemtransport være like stor som om du for eksempel skulle reise hjem fra Australia eller USA.

Helt til slutt

Kriseledelsen ved UiS følger som sagt utviklingen av Covid-19-pandemien tett.

Vær oppmerksom på at utvekslingsoppholdet kan bli kansellert også underveis i prosessen, enten av UiS eller vertsuniversitetet.

Sjømannskirken kan bistå deg under utvekslingsoppholdet ditt. De arbeider "tett på norske studenter i utlandet, til hverdags, fest og i krise - nå også koronakrise». Filmen gir et innblikk i Sjømannskirkens arbeid med studenter verden rundt. Hvordan bistår de studentene og med hva? Ta deg tid til å se filmen.