Tilsette i danseseksjonen

Her finn du ei oversikt over alle tilsette i danseseksjonen ved Fakultet for utøvande kunstfag.

Published Endret
Seksjonsleiar og studieprogramleiar dans

Siri Dybwik er tilsett som lærar på dans og underviser i samtidsdans og Artistic Research. Ho er også seksjonsleiar og studieprogramleiar for dans. Her kan du lese meir om Siri Dybwik.

Professor i dans
51834031
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Lærar dans

Hagit Yakira er tilsett som lærar på dans. Ho underviser i koreografi, improvisasjon og er prodekan for forsking. Her kan du lese meir om Hagit Yakira.

Førsteamanuensis i dans
51834089
Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Lærar dans

Brynjar Bandlien er tilsett som lærar på dans. Han underviser i samtidsdans, repertoar og formidling, body research og awereness. Brynjar er også ansvarlig for internasjonalt semester. Brynjar Åbel Bandlien er dansekunstnar og tilretteleggjar av situasjonar for dans. Han har si utdanning frå Statens Balletthøgskole (nå KHiO) og Hamburgerische Staatsoper i Tyskland. Han har dansa med blant anna Nederlands Dans Theater 2. Bandlien har ein doktorgrad i dans frå Kunsthøgskolen i Oslo. Han har vore tilsett ved Fakultet for utøvande kunstfag sidan 2020, der han leiar det kunstnarlege utviklingsarbeidet All Tomorrow's Parties: post pandemic dancing(2022-2025). Her kan du lese meir om Brynjar Åbel Bandlien.

Førsteamanuensis i dans
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Lærar dans

Eva Keilen Austbø er tilsett som lærar på dans. Ho underviser i klassisk ballett for 2. og 3. klasse BA. Her kan du lese meir om Eva Keilen Austbø.

Universitetslektor i dans
51834031
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Lærar dans

Annemariet Gonzales Comendador er tilsett som lærar i dans. Ho underviser i klassisk ballett for 1. klasse BA. Her kan du lese meir om Annemariet Gonzales Comendador.

Universitetslektor i dans
Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Lærar dans

Birgitte Bauer-Nilsen er tilsett som lærar i dans. Ph.d. førsteamanuensis i dans, koreograf og kunstnarleg leiar av Yggdrasil Dance. Birgitte underviser i artistic research, repertoar og formidling, koreografi, dans i kontekst I og II. Birgitte har produsert scenekunst, haldt gjesteførelesingar og workshops i Europa, Vietnam, India, Kina, Tanzania, Brasili og Grønland. Den raude tråden i Birgitte’s arbeide er i kryssfeltet mellom forsking, undervising og koreografiske verk. Her kan du lese meir om Birgitte Bauer-Nilsen.

Førsteamanuensis i dans
Bjergsted, Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Lærar musikk

Henning Rød Haugland er tilsett som lærar i danseseksjonen. Han underviser i musikk for dansarar. Her kan du lese meir om Henning Rød Haugland.

Universitetslektor i musikkteoretiske fag
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Lærar treningslære

Gry Galta van Merkensteijn er universitetslektor og underviser i treningslære og temaa skadeførebygging, supplerande trening, belastnig og restitusjon, funksjonell anatomi, ernæring og mental helse.  Gry er utdanna frå Ballettakademiet i Gøteborg, Alvin Ailey American Dance Center og Ballet Arts i New York, samt som faglærar i dans frå Høgskolen i Stavanger og MFA i Dance Science frå Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Ho har vore utøvande samtidsdansar og pedagog i USA og i Stavanger i fleire år. Ho er opptatt av å formidle kunnskap basert i nyare vitenskapelege studium og deltar regelmessig på konferansar, workshops og kurs om trygg dansepraksis. Gry brenn for å dele og diskutere dansekunstmedisin med institusjonar, pedagogar og studentar slik at ein saman kan bygge ein sunn dansekultur som fremmar best mogleg trening, utvikling, trivsel og moglegheit for ein lang dansekarriere.

Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Mari Flønes er tilsett i danseseksjonen.

Universitetslektor i dans
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Les meir ...

Danseseksjonen

Tilbake til danseseksjonen

Studium

ved Fakultet for utøvande kunstfag