Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning arrangerer stipendiatsamling

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning arrangerer stipendiatsamling i Stavanger 31. mai 2023.

Published Endret
Mennesker rundt et bord i et hyggelig moderne lokale

Hvert år arrangerer Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning en stipendiatsamling. Her får stipendiater mulighet til å presentere deres forskning, diskutere den med hverandre og bygge nettverk med andre forskere. Formålet med samlingen er å skape et forum hvor stipendiater i felleskap kan utveksle erfaring, samt bygge og styrke deres forskningsnettverk.

I 2023 blir samlingen holdt onsdag 31. mai på Universitetet i Stavanger – dagen før konferansen KjønnsforskningNÅ!.

Program

  • Velkommen
  • Presentasjonsrunde
  • Ti-minutters presentasjon av det enkelte doktorgradsprosjekt

Vi møtes til middag på kvelden.

Foreberedelse

  • Skriv tre-fem siders sammendrag av din avhandling. Dette vil bli delt med de andre deltakerne.

Samlingen og middagen blir dekket av forskerskolen. Stipendiatene skal selv dekke transport og opphold.

Ved spørsmål, ta kontakt med leder av forskerskolen: Zoran Lee Pecic, NTNU.

Her kan du melde deg på samlingen innen mandag 17. april.