Anatomikafé som læringsmiddel

Marthe Qvenild-Svennungsen og Hanne Pollestad går første året på bachelor i sykepleie på UiS. De oppnår økt kunnskap på anatomikafé og får støtte fra studentassistent og faglærer.

Published Endret

Mange av førsteårsstudentene på sykepleie og paramedisin deltok på anatomikafé torsdag 30. september.

Bli med på anatomikafé annenhver torsdag i Kjell Arholms hus!

Anatomikafé

Hva: Muntlig løsning av tidligere eksamensoppgaver i anatomi sammen med studentassistenter og faglærer.
Hvem: Førsteårsstudenter på bachelorgrad i sykepleie og paramedisin
Hvor: Kantinen i Kjell Arholms hus.
Når: Annenhver torsdag fra 02.09.21 til og med 25.11.2021. En gruppe fra 14:15 - 16:00 og en fra 16:15 - 18:00. Neste anatomikafé arrangeres 14. oktober.

Det kan være vanskelig for studenter som kommer fra andre byer å bli kjent med medstudenter. Dette er en arena der du kan bli kjent med folk samtidig som du lærer fagstoff.

Hanne Pollestad

- Først leser jeg og ser undervisning hjemme. Etterpå møter jeg opp her for å diskutere med medstudenter, noe som hjelper meg med å huske bedre, sier Marthe Qvenild-Svennungsen, som kommer fra Skien.

Hun får støtte fra medstudent Hanne Pollestad fra Klepp, som også fremhever den positive effekten anatomikafeen kan ha for studentmiljøet. 

Marthe Qvenild-Svennungsen (til venstre) og Hanne Pollestad er fornøyde med tilbudet.

Hun legger videre til at når det kommer en oppgave som hun ikke har kontroll på kan for eksempel Qvenild-Svennungsen være god på det og forklare det på en lett forståelig måte. Sistnevnte poengterer også at hun lærer av å forklare det til henne. 

- Jeg synes ofte at vi utfyller hverandre. Hadde vi tatt eksamen sammen hadde vi bestått med glans, sier Qvenild-Svennungsen smilende.

Lærerik studieteknikk

Begge sykepleierstudentene har deltatt på samtlige tre anatomikafeer dette semesteret, men håper samtidig at flere benytter seg av tilbudet fremover. Qvenild-Svennungsen påpeker at hun trodde at hun lærte best ved å lese og pugge selv, men at hun på vei hjem fra sin første anatomikafé merket at kunnskapen om det de diskuterte satt godt i hukommelsen. Hun legger også til at dette særlig er hjelpsomt ettersom oppgavene som diskuteres er tidligere eksamensoppgaver og at de som ikke deltar går glipp av mye.  

- Hvis vi går gjennom et tema som jeg forstår bedre ved å delta her motiverer det meg til å fortsette og lese. Årsaken er at jeg da vet at jeg får det til og at det faktisk hjelper fremfor å sitte og stirre inn i en PC, sier Pollestad. 

Savnet et tilsvarende tilbud som student

Kari Aarseth fra Stavanger er studentassistent og går til daglig på masterstudiet i anestesisykepleie på UiS. Hun mener at dette er et veldig bra tilbud både faglig og sosialt, og understreker særlig muligheten til å danne kollokviegrupper.

 - Da jeg var førsteårsstudent var vi veldig avhengige av å opprette kollokviegrupper på egenhånd, noe som gjerne var basert på hvem du ble kjent med i fadderuka. Her får de en arena der de samles og dermed slipper å ta initiativ til å invitere folk hjem til seg eller møtes på campus, sier Aarseth.  

Hun er enig med de to førsteårsstudentene at dette tilbudet særlig er bra for studentmiljøet for studenter som kommer fra andre byer. Aarseth påpeker videre at det er givende for henne som studentassistent å se at studentene er så engasjerte, særlig med tanke på at anatomi er et emne som mange andre emner bygger på. 

- Veldig mange som strøk i anatomi

Studentassistenten har stor tro på at de som deltar på anatomikafeene har en fordel når eksamensdatoen kommer, ettersom de jobber med tidligere eksamensoppgaver og øver på å forklare dem, som er nettopp det de skal gjøre på eksamen. Da hun selv var førsteårsstudent var det høy strykprosent i dette faget, og det fantes ikke noe tilsvarende tilbud som dette. Det som ifølge henne gjenstår nå er å få enda flere førsteårsstudenter til å delta. 

- Enkelte studenter har gjerne dratt hjem tidligere på dagen og synes det er slitsomt å komme tilbake igjen. En god start i anatomi gir et godt grunnlag for resten av studiet, avslutter Aarseth.

Overveldet over responsen fra studentene

Det er ikke bare studentene og studentassistentene som er fornøyde med semesterets anatomikafé. Det er også Kleng Brekkå fra Karmøy. Han er faglærer i anatomi, fysiologi og biokjemi. 

- Det er helt fantastisk at over to tredjedeler av studentene møter opp frivillig på ettermiddagen. Det er helt vanvittig. Jeg synes dette er et kjempespennende tilbud og setter pris på at studentene benytter seg av muligheten. Det eneste de klager på er at vi ikke har gratis kaffe, sier Brekkå lattermildt. 

Han både håper at karaktergjennomsnittet i anatomi vil gå opp som en direkte følge av anatomikafeene i høstsemesteret. For å gjøre tilbudet mer attraktivt arrangerer han også Kahoot-quiz på slutten av hver samling, som er basert på tidligere gitte flervalgsoppgaver på eksamen i anatomi. Her får også vinnerne premie. 

Vi prøver så godt vi kan å motivere studentene til å jobbe jevnlig med faget og for å gjøre det spennende. Så langt er tilbakemeldingene veldig gode.

Kleng Brekkå

Avslutningsvis understreker han viktigheten av å møtes selv om det har blitt gjennomført et digitalt løft i undervisningen. Dette forklarer han at er viktig både for læringens del og for studentmiljøet.  

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen