Hopp til hovedinnhold

Bli studentassistent ved Det helsevitenskapelige fakultet!

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med en faglig relevant jobb studieåret 2021-22.

Publisert: Endret:

Som studentassistent kan du bidra til medstudenters læringsopplevelser på mange og viktige måter, særlig ved å formidle fagstoffet fra et studentperspektiv. Som student kan du kommunisere fagstoff med en annen vinkling enn en erfaren foreleser kan. De generelle tilbakemeldingene fra studenter er at bidraget fra studentassistentene er viktig for læringen.

Stillingene som studentassistent er en sjelden mulighet til å skaffe seg en faglig relevant deltidsjobb, som kan være et viktig bidrag til din CV. Forventet oppstart i stillingene er august 2021.

Søk nå!

Søknadsfristen er 15. juni

Sykepleiestudenter i lab
Foto: Siv Sivertsen

Kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver

Det helsevitenskapelige fakultet søker aktive studenter som er kommet tilstrekkelig langt i sine studier, og som ellers har de nødvendige kvalifikasjoner til stilling som studentassistent.

Normalt skal du som studentassistent ha kommet minst ett år lenger i studiet enn de studentene du skal gi assistanse til eller veilede.

Oppgaver for en studentassistent kan inkludere veiledning av studenter, tilbakemelding på innleveringer, arrangering av gruppearbeid og lab-undervisning, og lignende. Studentassistentene bør i forkant av disse oppgavene ha bestått de aktuelle emnene de skal bistå i (med karakter C eller bedre) og være kjent med forelesninger og pensum.

Lønn

Assistentstillingene lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, i lønnstrinn 24/34 avhengig av fullført utdannelse.

Det helsevitenskapelige fakultet søker studentassistenter på flere studieprogram for studieåret 2021-22:

Søker 2 - 4 assistenter

Arbeidsoppgaver innen ferdighetstrening, veiledning på studentoppgaver innen anatomi og fysiologi.

For mer informasjon, ta kontakt med studieprogramleder Nina Vatland: e-post: nina.vatland@uis.no, +47 936 55 107.

Søker 2 - 6 assistenter

Arbeidsoppgaver innen ferdighetstrening, veiledning på studentoppgaver innen anatomi og fysiologi.

For mer informasjon, ta kontakt med studieprogramleder Bodil Bø: e-post: bodil.bo@uis.no, +47 915 66 231

Søker 2 - 4 assistenter

  • MHV145 Menneskerettigheter, helseetikk og helserett
  • MHV142 Forskningsmetode I. Kvantitativ del
  • MHVMAS Masteroppgave i helsevitenskap. Prosjektplan.

For mer informasjon, ta kontakt med studieprogramleder Margareth Kristoffersen: e-post: margareth.kristoffersen@uis.no, tlf. +47 51 83 41 73

Søker 2 - 4 assistenter

  • MRP110 Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser
  • MRP120 Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk
  • MRPMAS01 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan

For mer informasjon, ta kontakt med studieprogramleder Trond Grønnestad: e-post: trond.gronnestad@uis.no, tlf. +47 51 83 42 28

Søker 2 - 4 assistenter

For mer informasjon, ta kontakt med studieprogramleder Ida Mykkeltveit: e-post: ida.mykkeltveit@uis.no, flf. +47 958 77 338

Arbeidsoppgaver: Veiledning på studentoppgaver.

For mer informasjon, ta kontakt med studieprogramleder Per Kristian Hyldmo: e-post: per.k.hyldmo@uis.no, +47 416 00 211

Fem gode grunner til å søke:

1. Relevant jobberfaring på CVen gir deg et forsprang 2. Deltidsstilling som kan kombineres med studier 3. Du blir god i teamarbeid og bygger nettverk 4. Det er faglig utviklende 5. Det er personlig utviklende

Hvordan søke?

Send en kort søknad (maks en side) hvor du beskriver din bakgrunn til kontaktperson for det aktuelle studieprogrammet. Legg ved vitnemål/karakterutskrift for fullførte studieår på høgskole/universitet.

Søknadsfrist: 15. juni 2021 med forventet oppstart i august.