Forskningsundervisning for masterstudenter

Hver onsdag kan du nå få med deg korte undervisningsforedrag om ulike forskningstema og rutiner fra Stavanger Universitetssjukehus.

Published Endret
person ved laptop. Foto: Christin Hume

Målet med undervisningstilbudet er å bidra til at forskere og masterstudenter føler seg tryggere på hvordan de skal sette i gang og videreføre forskningsprosjekter ved sykehuset fra A til Å.

Målgruppen er alle som forsker ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Universitetet i Stavanger, inkludert masterstudenter. Det er forskningsavdelingen ved SUS som er ansvarlig for tilbudet. 

Undervisningen gjennomføres på Teams hver onsdag fra kl. 14.00 til 14.20. Opptak av forelesningene gjøres tilgjengelig i etterkant.​​​​​

Program høsten 2021

TidspunktTemaForeleser
18.08.2021 kl 14.00-14.40 OBS: 40 minutters leksjon
GDPRs (personvernforordningen) betydning for forskning (opptak)

Rafal Yeisen, SUS
25.08.2021 kl 14.00- 14.20Hvilke interne rutiner gjelder ved etablering av biobank? (opptak)Kristin Jonsdottir og Sanna Palmqvist, SUS
01.09.2021 kl 14.00- 14.20Hvordan utforme en søknad til NSD? (opptak)Repr. fra NSD
08.09.2021 kl 14.00-14.20Hvordan foregår tilsyn med medisinsk og helsefaglig forsking? Erfaringer fra Statens helsetilsyn (opptak)Geir Sverre Braut, SUS
15.09.2021 kl 14.00-14.20Open Science / open data (opptak)Linda Johnsen, UiS
22.09.2021 kl 14.00-14.20Presentasjon av forskningsposten på SUSSolfrid Moen, SUS
06.10.2021 kl 14.00-14.20Hvilke muligheter er det for elektronisk innsamling av data?Kristin Jonsdottir/Marie Austdal, SUS
20.10.2021 kl 14.00-14.20Hvordan kan man utveksle data på en sikker måte?Cato Heimvik, SUS
27.10.2021 kl 14.00-14.20Viktige faktorer for å få til en god forskningsfinansiering.Anne Hjelle, SUS
03.11.2021 kl 14.00-14.20Hva er innovasjon i forskning?Kenneth Austrått, SUS
10.11.2021 kl 14.00-14.20Statistikk i søknaden: Styrke/utvalgsberegningIngvild Dalen, UiS/SUS
17.11.2021 kl 14.00-14.20Åpen publisering i lisensavtaler, og hvordan unngå røvertidsskrifter/-konferanserElisabeth H Molland og Kari Hølland, UiS
24.11.2021 kl 14.00-14.20ForskningsformidlingIngrid Aukland, SUS
01.12.2021 kl 14.00-14.20Prosjektrapportering eksternt
08.12.2021 kl 14.00-14.20Prosjektstyringsverktøy

Program våren 2021

TidspunktTemaForeleser
28.04.2021 kl 14.00-14.20Hvordan fylle ut eProtokoll? (opptak)Kristin Jonsdottir, SUS
12.05.2021 kl 14.00- 14.20Hvordan forberede søknad til REK? (opptak)Camilla Gjerstad, Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
26.05.2021 kl 14.00- 14.20Hva er viktig i utforming av samtykke? (opptak)Kirsten Lode, SUS
09.06.2021 kl 14.00-14.20Hvordan sikre riktig datalagring og datasikkerhet? (opptak)Brad Folsom, SUS​​​​​​​
Forskningsavdelingen ved SUS

Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har medarbeidere som jobber med forskerstøtte, i tillegg til en rekke forskere, stipendiater og post.doc- ansatte. Vi tilbyr rådgivning og infrastruktur (utstyr, ressurser og tjenester) til forskere som driver med forskning ved sykehuset.