Hopp til hovedinnhold

Hvordan få et nettverk under en pandemi?

Forelesninger er digitale. Vi skal ikke ha besøk hjemme, og vi har færre sosiale møteplasser. Hvordan skal vi da bli kjent med nye mennesker? Dette var tema for første «Påfyll» for helsestudenter ved UiS.

Publisert: Endret:
Samtale på zoom
Det er ikke lett å bli kjent med andre når man sitter bak hver sine skjermer. Man må våge å ta det første skrittet, mener nettverksbyggeren SIlje Finnskog Jensen (Foto: Pexels).

De ukentlige frokostmøtene «Påfyll» er et nytt initiativ fra Det helsevitenskapelige fakultet. Hver onsdag vil gjester og helsestudenter bli invitert til frokostmøter fra kl. 08.15-09.00 enten på Zoom eller i kantinen i Kjell Arholms hus.

–  Vi ønsker å gi studenter et sosialt og faglig påfyll i en annerledes studiehverdag. Målet er at studenter skal kunne treffes og bli kjent med andre på tvers av studieprogram, forteller Stine B. Sørflaten.

Hun er studiekonsulent ved fakultetet og en sentral bidragsyter i Påfyll-redaksjonen.

–  Økende smitte i regionen har igjen ført til digital undervisning for studentene våre. Derfor var det ekstra passende at første tema for frokostmøtene var nettopp nettverksbygging, legger hun til.

Hvorfor er nettverksbygging viktig?

Silje Finnskog Jensen er prosjektleder i Næringsforeningen.

Silje Finnskog Jensen fra Næringsforeningen innledet til samtalen. Hun arbeider til vanlig med konferanser og tilrettelegger for nettverksbygging, men har også vært en engasjert nettverksbygger selv både som student, organisasjonskonsulent i StOr og nå i næringslivet.

Å ha et nettverk gir helsefordeler, nye vennskap og nye muligheter, fortalte hun. Det betyr mye for ens psykisk helse og trivsel at man har kontakt med andre mennesker. Å ha noen å dele noe med eller noen man kan gå til når man trenger det oppleves meningsfullt.

 –  Det gir også fordeler for samfunnet som helhet. Studenter som har et godt nettverk og trives i sin studentby, blir ofte værende etter fullført utdanning. De får seg jobb og bidrar til befolkningsvekst og skatteinntekter som er viktig for velferdssamfunnet, forklarte hun.

Hvordan bli en nettveksbygger?

– Det kan være vanskelig å ta det første skrittet. Man er kanskje redd for å drite seg ut? Men nettverksbygging er noe både ekstroverte og introverte personer kan få til, mener Silje.

Hun viste til ulike måter å tilnærme seg sitt nettverk på - de som skaffer seg kunnskap eller fordeler, de som deler av sin kunnskap og tid og de midt imellom som kan kalles balansekunstneren.

 –  Av disse er det delerne som vil få størst nettverk med sterkere relasjoner. Undersøkelser viser at jo oftere folk hjelper og deler av sin kunnskap, jo bedre blir også gruppen man er en del av, fortalte hun.

Silje understreket også at alle har noe å bidra med. Man må stole på sin kunnskap og sine egenskaper og være seg selv i møte med andre.

Bekymret for studenters psykiske helse

Eira Aas Eide, nestleder i Studentorganisasjonen StOr, har særlig ansvar for læringsmiljø og linjeforeninger ved universitetet. Hun fortalte at det har vært et vanskelig år å bli kjent med nye mennesker.

– Situasjonen har vært spesielt utfordrende for førsteårsstudentene, men det har også vært mindre aktivitet blant engasjerte studenter. Vi begynner kanskje å gå lei av alt det digitale? undret hun seg.

Både nasjonalt og ved UiS er man bekymret for studentenes psykiske helse. Det kan være vanskelig å motivere seg til et nytt semester, mye tid alene på hybelen med digital undervisning, og et mindre sosialt liv. Det blir dermed ekstra viktig å ta vare på hverandre. Men hvordan kan vi gjøre dette?

–  Du må våge å gjøre noe selv. Man må tørre å spørre eller hjelpe hverandre med å bygge nettverk, mener Silje. 

Silje oppfordrer blant annet til å invitere venner fra ulike grupperinger til en quiz eller samling digitalt, og til å be venner om å invitere noen som du ikke kjenner. Slik kan man samle mennesker med ulik bakgrunn og man får muligheten til å bli kjent med nye.

Fem tips til nettverksbygging

Under Påfyll ble Silje også utfordret til å gi oss noen tips til hvordan vi kan få et nettverk under en pandemi. Ingen har en fasit for hvordan man skal få til digital nettverksbygging på en god måte, men noen ting kom frem i løpet av samtalen:

  1. Kom deg ut og treff andre! Se i kalenderen for arrangementer du kan delta på her. Ta med deg en studievenn som du vet trenger å komme seg ut. Eller kom alene. Og bruk naturen nå som vi ikke kan samles innendørs. Det er kjekt å treffe andre.
  2. Vis interesse for andre. Still spørsmål som hvem er du? Og hva er du opptatt av? Vi mennesker liker å snakke om oss selv, og kanskje har dere en felles interesse som kan være starten på en god samtale?
  3. Del kunnskapen din. Hjelp hverandre eller jobb sammen. Alle kan noe som andre kan lære og dra nytte av. Vær aktiv og still spørsmål til forelesere, eller start en samtale med medstudenter i pausen.
  4. Bruk sosiale medier. Mange linjeforeninger, studieprogram og studiekull har Facebook-grupper. Vær aktiv i disse, og skriv til andre som du tenker det kunne vært kjekt å bli bedre kjent med. Om de har bilder av hund, barn, hobbyer eller turbilder, kan dette være tips til inngangsspørsmål eller invitasjoner til å gjøre noe sammen.
  5. Bidra i studentmiljøet! Utfordre andre, ta initiativ og tenk nytt i disse tider. Finn på noe kjekt og inviter medstudenter eller send en utfordring til linjeforeningen om å finne på noe. Man bidrar ikke bare ved å ta initiativ selv, men også ved å delta på det som arrangeres. Gjør det som du er mest fortrolig med i starten.

Og til sist, delta på neste digitale Påfyll 13. januar med temaet "Blir man smartere av å trene?"