Hopp til hovedinnhold

Workshop om etikk, teknologi og omsorg

Torsdag 29. september 2022 kl. 12:30-15:00,
HelseCampus Stavanger, Innovasjonspark Stavanger bygg i2/i3 Professor Olav Hanssens vei 7A 4021 Stavanger.

Saman med NFR-forskingsprosjektet Caring Futures: Developing care ethics for technology-mediated care practices ved UiS, inviterer HelseCampus til workshop om etikk, teknologi og omsorg.

Publisert: Endret:
Tre med fargerike blomster

Denne workshopen samlar perspektiv frå ulike brukargrupper for å løfte fram spørsmål om etikk i utvikling og bruk av omsorgsteknologiar i helse- og velferdssektoren. Korleis kan vi sikre etisk bruk av teknologi i offentleg omsorg? Og, vidare, korleis kan teknologi inngå i etisk omsorg? 

Me inviterer representantar frå fagsykepleien, leverandørar og pårørande til å halde korte innlegg, og delta i gruppediskusjonar med publikum. Målet for workshopen er å utvikle tverrfaglege perspektiv og meir innsikt i korleis etikk, omsorg og teknologi heile tida vevast tettare saman,  og kva for slags implikasjonar dette kan ha for praksis, policy, forsking og utdanning.  

Meld deg på seminaret her.

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis
51831543
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Seniorrådgiver
51831082
Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen HV