Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Published Endret

InGenious gir deg muligheten til å ha en reell innvirkning på utfordringer i samfunnet du bor i løpet av masterprogrammet. Du vil følge en utfordringsbasert læringsmetode og utvikle en innovativ løsning i samarbeid med tverrfaglige team, tenke utenfor boksen, utvikle sine 'myke' ferdigheter, bygge et nettverk mot fremtidige karrieremuligheter, utvikle innovative løsninger og motta 10 studiepoeng. Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415 (Knowledge-Based Entrepreneurship).