Ny professor i reiselivsøkonomi

Jinghua Xie er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i reiselivsøkonomi på Norsk hotellhøgskole.

Published Endret

Kvinne med sort genser står på gangvei med grønn plen i bakgrunnen og grønne blader i forgrunnen. Foto.
Jinghua Xie er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i reiselivsøkonomi på Norsk hotellhøgskole. Foto: Live Kolstad Kvalsvik.

Jinghua Xie har doktorgrad i samfunnsøkonomi med spesialisering innen anvendt økonomi fra UiT – Norges arktiske universitet. Hun tok en deler av sin ph.d.-utdanning ved Auburn University, USA, og har prosjektsamarbeid med Kina.

Hun ble ansatt som førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole, UiS, i 2019 og er en svært produktiv forsker. Hennes forskning er innen empirisk økonomisk analyse, hvor hun spesielt de siste årene, har sett på økonomiske analyser av reiseliv generelt og overnattingssektoren spesielt.

Forskingen hennes omfatter tre områder: 

  • Økonomiske determinanter for markedsetterspørsel og bransjeutvikling
  • Faktorer som påvirker forbrukeratferd og preferanser
  • Firmaets økonomiske ytelse og kapitalstruktur

For tiden har hennes forskning søkelys på bærekraftig utvikling av reiselivsdestinasjoner. Hun er temakoordinator for forskningsgruppen Visitor Economy and Experience Design, som er en del av Tourism Management Group (TMG) ved NHS. Forskningen inkluderer blant annet å redusere volatil sesongmessig etterspørsel, estimere utvikling i turistetterspørsel og innovasjon og produktutvikling i reiselivsnæringen i en destinasjon.

Xie har vært aktiv i prosjekter, søkt eksterne midler og engasjert seg gjennom formidling. Xie samarbeider tett sammen med hotell- og reiselivsnæringen, både regionalt og nasjonalt. Hun jobber for at forskningsresultat kan bidra til nærings- og samfunnsutvikling. I sin undervisning liker Xie å koble teori med praksis.

– Jeg underviser emner som for flere av studentene, oppfattes som utfordrende. Da er et viktig å vise dem hvordan grunnleggende forståelse for matematikk og statistikk i første semester er relevant for det de skal lære senere i studiet, sier hun.

Hun synes det er spesielt gøy å møte igjen bachelorstudentene i hotelledelse i deres siste semester, hvor hun underviser i Revenue management.

– Da ser studentene hvordan det de har lært, henger sammen, og hvordan emnene til sammen bygger opp under at de som framtidige ledere skal ta beslutninger, noe som blant annet har en økonomisk side, sier hun.  

Xie liker kombinasjonen av forskning og undervisning og det at ny kunnskap fra forskning kan benyttes til å styrke undervisningen. Hun setter også stor pris på å kunne benytte data fra næringslivet direkte inn i relevante business-caser.

Her kan du lese mer om arbeidet hennes:

Economic decline and the birth of a tourist nation (tandfonline.com)

The economic determinants of tourism seasonality: A case study of the Norwegian tourism industry (tandfonline.com)

Influence of Tourism Seasonality and Financial Ratios on Hotels’ Exit Risk (sagepub.com)

Kan cruisenæring og reiseliv lære noe av reguleringen av fiskeriene? (aftenbladet.no)

Før solgte hotellrommene seg selv, så enkelt er det ikke lenger (aftenbladet.no)

Tekst: Trude Furunes