Nyheter fra NHS: Dette skjer for tiden

Det er spennende tider hos Norsk hotellhøgskole (NHS), og med tankesettet «gode steder å bo, er gode steder å besøke» i bakhodet, er vi med i ulike prosjekter som skal utvikle både attraktive lokalsamfunn og spennende reisemål. Vi jobber med et nytt emne, har styrket fagkompetansen på reisemålsutvikling og snart skal en NOU for reisemålsutvikling legges fram. Her kan du lese om noe av det spennende som rører seg på NHS for tiden.

Published Endret

Bygning i solnedgang. Foto.


Prosjekt vurderer nærings- og reiselivsstrategier

I et prosjekt på oppdrag av Rogaland Fylkeskommune har førsteamanuensis Åsa Grahn ved Norsk hotellhøgskole vurdert ulike nærings- og reiselivsstrategier blant fylkets kommuner og sentrale aktører.
Formålet med prosjektet var å vise/avdekke retning og prioriteringer som de ulike kommunene og aktørene i fylket hadde satt seg, for å finne ut om de ulike partene viser til felles prioriteringer og mål eller om det er motstridende interesser.

Portrettbilde av kvinne med blondt, skulderlangt hår, briller, sort cardigan og mønstrete bluse.
Førsteamanuensis Åsa Helen Grahn. Foto: privat.

Funnene viser at hele regionen har ambisjoner om å gjøre Rogaland mer attraktiv, gjennom å være et godt vertskap og å bidra til et mer bærekraftig, helårs reiseliv. Bærekraft går på at besøkende skal bli lenger, legge igjen mer penger, men også at det skal være fundamentert i lokalsamfunnet og dets lokale identitet.

Bærekraft betyr mer enn miljø blant aktørene og de fleste strategier prioriterer og verdsetter sine innbyggere (sosial bærekraft), noe som kan øke bevisstheten om stedets kvaliteter og skape en stolthet blant lokalbefolkningen.

Lokalsamfunnets robusthet styrkes gjennom at de ulike aktørene i regionen samarbeider med lokalbefolkningen om den mulige reiselivsutviklingen og støtter opp om «et godt sted å bo er et godt sted å besøke». Videre peker strategiene på et ønske om å være pådriver til samarbeid mellom ulike interessenter og bygge gode relasjoner for å nå felles mål om å drive og utvikle et bærekraftig reiseliv.

Nyansatt førsteamanuensis ser på utvikling av attraktive reisemål

Norsk hotellhøgskole styrker sin kompetanse om utvikling av gode steder. Kristina Nilsson Lindstrøm begynte som førsteamanuensis i reiselivsledelse i oktober, og kommer fra Gøteborgs universitet. Der har hun forsket på hvordan steder kan utvikles som attraktive reisemål og samtidig bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Profilbilde av kvinne med kort, brunt hår, lilla jakke og fargerikt skjerf i halsen. Bakgrunnen er en mursteinvegg.
Førsteamanuensis Kristina Nilsson Lindstrøm. Foto: Caroline Freiholtz.

Lindstrøm er særlig opptatt av lokalsamfunnets tåleevne (carrying capacities), og hvordan lokal styring (governance), inkludert lokal interaksjon, policy og planlegging er med på å sikre bærekraftig destinasjonsutvikling.
Siden 2021 har Lindstrøm jobbet med det svenske Tillväxtverket som ligger under Næringsdepartementet og har ansvar for økonomisk og regional vekst. Der har hun hatt oppdrag av den svenske regjeringen om bærekraftig stedsutvikling gjennom turisme.

Bakgrunnen er den svenske nasjonale besøksstrategien der stedsutvikling er et prioritert område. Målet er å sette tradisjonell destinasjonsutvikling (reisemålsutvikling) i en større sammenheng og ta utgangspunkt i stedets forutsetninger. I praksis innebærer dette utvikling av samarbeid, bred medvirkning, kunnskapsutvikling og det offentlige ansvaret har vært sentralt i de 13 utviklingsprosjektene som Lindstrøm har studert.

Nytt praksisemne utvikles ved Norsk hotellhøgskole

Professor Christine Lundberg og Førsteamanuensis Åsa Grahn har fått Pedagogiske utviklingsmidler fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet for å utvikle et praksisemne. Utviklingen baserer seg blant annet på erfaringer Christine Lundberg og gjesteforsker ved NHS, Anna de Jong, har fra den tid de var kolleger ved University of Surrey. Fra høsten 2023 tilbys bachelorstudentene nye muligheter for å koble teori og praksis. Emnet «Reiselivsteori i praksis» inkluderer en ukes feltstudie på et av regionenes reisemål. NHS-ansatte jobber sammen med aktører på destinasjonen slik at både studenter og reiselivsaktører kan få utbytte av nysatsingen. 

Selfie av tre kvinner ute i naturen. To av dem står foran en steinformasjon, mens den tredje kvinnen ligger oppå steinen i bakgrunnen.
Christine Lundberg, Anna de Jong og Åsa Grahn under planlegging av feltstudium. Foto: privat.

«Reiselivsteori i praksis» inkluderer en ukes feltstudie på et av regionenes reisemål.

Målet med emnet er å involvere studentene i praktisk bruk av eksisterende reiselivsteori med en kritisk tilnærming for å analysere bærekraften til reisemålet. Å få tilgang til førstehånds komplekse praksiser vil gi studentene et unikt bidrag i sin utdanning, men også være svært nyttig for reisemålet og dets videre strategiske utvikling.

Pandemien har ført til at reiselivsaktører legger mer vekt på hjemmemarkedet. En nylig befolkningsundersøkelse gjort av NHO Reiseliv viser at 47 prosent av nordmenn skal på en eller annen ferie i løpet av høsten, og det er et økende antall som planlegger storbyferie i Norge.

Jobber med nasjonal offentlig utredning

I mars 2023 legges NOU for reisemålsutvikling fram, der førsteamanuensis Truls Engström fra Norsk hotellhøgskole er sentral i utvalget. Utgangspunkt for reiselivsrelatert utvikling og kommersialisering er reisemålets identitet og innbyggernes trivsel og helse.

Førsteamanuensis Truls Engstrøm. Foto: Elisabeth Tønnessen.

I framtidens stedsutvikling og besøksforvaltning står kunnskapen om mangfoldet av interessentperspektiver sentralt. Andre viktige temaer i NOU-arbeidet er fellesgoder, tilgjengelighet og ansvarlig utvikling.
Norsk hotellhøgskole har lange tradisjoner med besøksledelse og startet allerede i 1990 et eget høgskolestudium i «visitor management». Studiet har siden den gang skiftet navn til Reiselivsledelse hvor besøksforvaltning og opplevelsesdesign står sentral. Disse utvikles i tråd med de globale bærekraftmålene. Kompetanse innen destinasjonsutvikling er veldig viktig med tanke på de ulike globale utfordringer vi står ovenfor. NHS ønsker derfor i økende grad stimulere til ansvarlig og aktiv deltakelse i reiselivs fagene/programmet slik at både studenter, fagstab og næring kan samarbeide om relevant kunnskapsutvikling.

Trude Furunes,
Instittuttleder