Hopp til hovedinnhold

Aldrende arbeidsstyrke og forhold på arbeidsplassen

Torsdag 20. januar 2022 kl. 09:00-10:30,
Webinar.

CIAM HC-Hub webinar med professor emeritus Reidar J. Mykletun om organisatoriske utfordringer med en eldre arbeidsstyrke, utfordringer med rekruttering av ny arbeidskraft og overføring av kunnskap.

Publisert: Endret:
Et CIAM Human CAPiTAL HUB ARRANGEMENT
  • Tidspunkt: Torsdag 20 januar, 2022, kl. 09:00 – 10:30
  • Tema: Later Life in the Workplace
  • Foredragsholder: Reidar Johann Mykletun (Handelshøgskolen ved UiS)

Organisasjoner utfordres av aldring av arbeidsstyrken. I tillegg er det mangel på arbeidskraft og vanskelig å rekruttere yngre fagarbeidere og håndverkere. En måte å nærme seg dette problemet på er et økt lederfokus på hvordan man kan beholde de eldre arbeidstakerne, utvide arbeidskarrieren, optimalisere arbeidsprosessene i aldersblandede team og overføre eldre arbeidstakeres kunnskap til yngre kolleger.

Webinaret foregår på engelsk. For mer informasjon og påmelding, vennligst sjekk vår engelske side om arrangementet.

Reidar. J. Mykletun
Professor Emeritus Reidar J. Mykletun, UiS Business School

For deltakelse på arrangementet, vennligst kontakt CIAM på forhånd gjennom e-post til ciam@uis.no

About the presenter:

Reidar Johan Mykletun, PhD, er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger (Psykologi). Han har også et eget selskap, Professoren A/S, i Norge. Hans forskning inkluderer opplevelsesturisme, ekstrem sport, opplevelsesledelse, frivillig arbeid og arbeids- og organisasjonspsykologiske tema som lederskap, arbeidsrelatert stress og helse og eldre arbeidstakere.

Mykletun har vært forskningsleder ved Roglandsforskning, dekan ved Norsk hotellhøgskole og vært en av initiativtakerne og sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism fra 2000 til 2013. Han er medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap, Forskningsakademiet i Stavanger, European Academy of Management og the European Association of Work and Organizational Psychology. Han er aktiv anmelder i flere vitenskapelige tidsskrifter.