Bli mentor på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet!

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet lyser ut stillinger som studentmentor for høsten 2022 og våren 2023.

Published Endret
Studenter som sitter sammen og prater og ler.

Studieåret 2022/2023 fortsetter vi med tilbudet om studentmentor til alle våre nye studenter på års-, bachelor- og integrerte masterprogram. 

Mange opplever at overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning er stor. En sosial integrering fra første dag kan utgjøre en forskjell for de ferske studentene. Derfor ønsker vi at alle førsteårsstudenter skal ha tilbud om en studentmentor for gruppesamlinger i semesterstarten og ut over første studieår.  

Terskelen for å stille spørsmål til en faglærer/administrasjonen kan være høyere for ferske studenter i starten. Å spørre en studentmentor kan være mye lettere.  

Vil DU være med og utgjøre denne forskjellen, samt tjene penger i løpet av studietiden?

Ansvarsområder:

 • Du vil lede en gruppe på ca. 15 – 25 studenter 
 • Delta i mottak av nye studenter i semesterstartsuka 
 • Planlegge og gjennomføre møter med studenter i studentmentorgruppa gjennom høst- og vårsemesteret 
 • Være en del av et lavterskeltilbud til nye førsteårsstudenter 
 • Gi sosial støtte og være kontaktpunkt for en studentgruppe 
 • Kontaktpunkt opp mot fakultetsadministrasjonen ved behov 
 •  Være tilgjengelig for studentene for å diskutere og gi råd om akademiske forventninger, valg av fag underveis 
 • Studieteknikk og arbeidsmetoder

  Vi jobber for at du blir studentmentor for en gruppe studenter på samme studieprogram du selv går, men du må også være forberedt på å være studentmentor på en gruppe for et annet studieprogram.

Som studentmentor får du mulighet til å: 

 • dele av dine erfaringer 
 • få mentorerfaring og samarbeide med andre mentorer, samt få lønn  
 • bidra til at medstudentene i din gruppe får personlig utvikling 
 • relevant erfaring som du kan sette på CV-en din 
 •  attest ved endt arbeid 

Du vil bidra til: 

 • økt trivsel og sosial tilhørighet for nye studenter 
 • at studentene jobber målrettet med egne studier  
 • at nye studenter enklere kan finne seg til rette  

Forventinger til deg:  

 • Du er åpen, empatisk, støttende og villig til å hjelpe 
 • Du kan arbeide selvstendig, og også i team 
 • Du må være trygg på å lede en gruppe 
 • Du er strukturert og god til å planlegge 

Virker dette interessant?

Om dette virker interessant samt at du ønsker å ha en spennende utfordring ved siden av studiene, send en kortfattet søknad til studentmentortn@uis.no Mailen merkes med «Studentmentor 2022».
I søknaden må du redegjøre for din motivasjon, hva du tenker kan være relevant erfaring, og i tillegg:

 • Studentnummer 
 • Studieprogrammet du går på 
 • Hvor langt du har kommet i studieløpet 
Praktisk informasjon

Utsatt søknadsfrist: 20. mai 2022 

Intervjuer med søkere er planlagt gjennomført i uke 22.  

Arbeidsgiver: Universitetet i Stavanger/TN fakultet 

Ansettelsesperiode: fra 15.08.2022 til 01.07.2023 

Lønn: Avlønnes hhv ltr. 25 for studenter uten bestått bachelorgrad og ltr. 34 for studenter med bestått bachelorgrad 

Spørsmål?

Send en mail til: studentmentortn@uis.no