Bli studentassistent på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet!

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med en faglig og relevant jobb.

Published Sist oppdatert
Gruppearbeid. To jenter som løser oppgaver sammen.

Oppgaver for en studentassistent kan inkludere veiledning av studenter, tilbakemelding på innleveringer, arrangering av gruppearbeid og lab-undervisning, og lignende. Studentassistentene bør i forkant av disse oppgavene ha bestått de aktuelle emnene de skal bistå i (med karakter C eller bedre) og være kjent med forelesninger og pensum.

Lønn

Assistentstillingene lønnes i samsvar med statens lønnsregulativ, i lønnstrinn 32/34 avhengig av fullført utdannelse. Når kontrakt er opprettet i DFØ får du en e-post med lenke til elektronisk signatur av kontrakten. Dette krever BankID. Lønnen kjøres automatisk den 12. hver måned gjennom hele kontraktsperioden. Om du ikke får sms og/e-post om kontrakten må kontorsjef kontaktes raskest mulig.

Ulike oppdrag ved UiS

Som studentassistent kan du påta deg et begrenset antall oppdrag per semester (opptil 37,5% stilling i oppdragsperioden). Du må selv påse at du ikke tar på deg for mange ulike oppdrag