Den danske Maritime Research Alliance

Tirsdag 28. mai 2024 kl. 11:30-12:00,
Webinar.

CIAM Lunch & Learn presentasjon om og frå etableringa av den dansken Maritime Research Alliance og korleis han arbeider for å styrkja det danske maritime forskingsmiljøet.

Publisert Sist oppdatert

Maritime Research Alliance er ein nettverksorganisasjon for maritime forskarar i Danmark, etablert i 2020. Alliansen har i dag 12 medlemmer som driv eit breitt spekter av maritim forsking: dei åtte danske universiteta, to maritime skular, Danish Institute for International Studies, og Sjøfartsmuseet.

Alliansen jobbar for å fremja samarbeid mellom medlemmene om maritim forsking og utdanning. Det styrkjer vidare samarbeidet mellom dei maritime forskingsmiljøa og andre interessentar – bedrifter, regulatorar, frivillige organisasjonar osb. Til slutt jobbar alliansen for å synleggjera det maritime forskingsmiljøet.

I denne sesjonen vil leiar for MRA-sekretariatet, Thomas Roslyng Olesen, presentera etableringa av Maritime Research Alliance og korleis ho arbeider for å styrkja det danske maritime forskingsmiljøet.t.

Thomas Roslyng Olesen
Thomas Roslyng Olesen

Innlegget blir halde på engelsk.

  • Innleiar: Thomas Roslyng Olesen, leiar av Maritime Research Alliance
  • Dato: 28. mai, kl. 11:30 – 12:00

For å få tilgang på webinaret må du eller bedrifta di vera medlem av CIAM. Studentar og tilsette ved UIS eller andre interesserte kan få tilgang og delta på webinaret ved på førehand å venda seg til CIAM på e-post: ciam@uis.no