Workshop om kvalitetsforbedring

Onsdag 31. mai 2023 kl. 08:00-12:00,
Universitetet i Stavanger.

CIAM inviterer medlemsbedrifter og alumni fra masterstudiet i Industrial Asset Management til å delta på workshop om kvalitetsforbedring.

Published Endret
Logo CIAM - Cluster for Industrial Asset Management

CIAM er med i prosjektet Edu4QI sammen med Polyteknisk Universitet i Gdansk. Målet er å utvikle et kurs i kvalitetsforbedringer (10 studiepoeng).

Intensjonen er at et slikt kurs når det er ferdig skal kunne benyttes i master studier, og kunne gjennomføres i moduler eller komplett for bedrifter. Noen av modulene er utviklet av CIAM og noen av Polyteknisk Universitet i Gdansk. Endelig utgave av kurset skal foreligge utpå høsten 2023.

Vi har en foreløpig prototyp klar, og ønsker å teste denne. Det blir i en kompakt versjon over to dager og deltakerne får et kursbevis. Deltakelse er dekket av prosjektet siden dette er en test av kurs innhold og metode.

Kurset inneholder følgende moduler. Hver modul er estimert til cirka 20 timer per modul med forelesninger og oppgaver, men dette blir en kompakt utgave. Vi vil legge mest vekt på de modulene som vurderes mest relevante for kursdeltakerne, men være innom alle moduler.

  • Module 1: Fundamentals of organization management. Quality and quality management basic terms and definitions. Quality infrastructure
  • Module 2: Methods of planning, controlling and improving processes
  • Module 3: System and process approach in production, services and the public sector
  • Module 4: Concepts of quality and productivity management – TQM, Lean Management, Six Sigma, Agile
  • Module 5: Human Resources Management – Motivation – Teamwork
  • Module 6: Sustainable development. Industry and Quality 4.0 
  • Module 7: Risk and safety management
  • Module 8: Legal aspects of quality. Conformity assessment. Quality costs. Work in quality departments
  • Module 9: Normative management systems. Quality, Environment, Safety
  • Module 10: Business Excellence. Models of excellence

Kursmaterialet er på engelsk, og forelesninger vil være på engelsk dersom noen av foreleserne eller deltakerne trenger det.

Vi forventer at modul 1, 2, 5, 6 og 7 foreleses 25. mai, deretter lager deltakerne en kort presentasjon om relevans i egen bedrift som presenteres 31. mai. Modul 3, 4, 8, 9, og 10 foreleses 31. mai.

Kursdato 25. mai og 31. mai. Begge dager er fra 08.00 til 12.00. Lunsj er inkludert.

Bindende påmelding her innen 15. mai 2023.