Hopp til hovedinnhold

Disputas for Everton Lacerda Jacinto

Torsdag 26. november kl. 08:00 - Fredag 27. november kl. 08:00,
digitalt via Zoom.

Everton Lacerda Jacinto, ph.d.-kandidat ved IGIS ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputerer for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:
Everton Lacerda Jacinto under feltarbeid i Malawi.

Everton L. Jacinto vil forsvare avhandlingen:

The development of pre-service teachers’ understanding of the knowledge necessary to teach mathematics: A case study in Malawi

Ettersom kandidaten befinner seg i Canada blir dette en heldigital disputas og prøveforelesningen blir torsdag 26. november kl. 08.00. Prøveforelesningen blir strømmet via Zoom.

Møte ID: 684 1583 6692. Passord: 667495

Selve disputasen blir fredag 27. november kl. 08.00

Møte ID: 618 6483 6832. Passord: 879648

Husk at det bare er bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyd og video.

Retningslinjer for publikum:

• Ikke bruk videokameraet

• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen

• Ex auditorio-spørsmål:
Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas i pausen. For publikum sendes ex auditorio- spørsmål via lenke på Zoom til ulrich.dettweiler@uis.no

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.