Hopp til hovedinnhold

Disputas: Leseferdigheter og differensiering i engelsk leseundervisning på barneskoler

Rebecca Anne Charboneau disputerer for doktorgraden i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 9. september 2016. Hun har sett på leseundervisning i engelsk på fjerde og femte trinn.

Publisert: Endret:

Mannlig lærer med to elever-E.
Rebecca Anne Charboneau disputerer om engelskundervisning på barnetrinnet. (Illustrasjonsfoto)

Første gang publisert 04.04.2014

Charboneau har sett på fire ulike typer leseundervisning, bruk av lærebok, fokus på mengdelesing og lettlestbøker, en kombinasjon av disse to, og en tilnærming basert på den australske Early Years Literacy Program (EYLP). 

Et spørreskjema sendt ut til lærere i hele landet, viser at læreboken var den mest brukte tekstressursen.  

Tilpasning hovedutfordring

Både spørreskjemaet og en studie gjennomført ved fire skoler, viste at en hovedutfordring for lærerne var å tilpasse undervisningen i faget til den enkelte elevs evner og behov.

Charboneaus forskning viser at  leseundervisning som kombinerer lærebok og bruk av lettlestbøker kan være en god måte å tilpasse undervisningen.

Lettlestbøkene ble valgt ut ifra elevenes ulike nivå og interesser.

Nivådelte grupper

Funnene i avhandlingen, som har tittelen «Tilnærminger til leseundervisning i engelskfaget i norske barneskoler», viser også at mer lesing i mindre, nivådelte grupper sammen med lærer og mengdelesing av nivådifferensierte tekster hjemme kan styrke elevenes lesemotivasjon og leseutvikling.

Viktig i lærerutdanningen

Charboneau mener det er behov for å øke kompetansen om elevenes leseforståelsen hos kommende lærere.

Basert på funnene anbefaler hun at engelskfaget på lærerutdanningen for 1. -7. trinn har fokus på lesestrategier, samt tilpasning til elevenes ulike nivå og samhandling.

Rebecca Anne Charboneau er 33 år gammel og fra St. Paul, MN, USA. Hun er utdannet allmennlærer fra Universitetet i Stavanger (UiS) og har en master i lesevitenskap fra UiS i 2008. Hun arbeider som universitetslektor ved UiS.

Tekst: Elin Nyberg