Hopp til hovedinnhold

Disputas om pedagogisk oppfølging av foreldre til barn med cochlea-implantat

Marieke Bruin disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap 14. september 2017. Hun forsvarer avhandlingen «Foreldres erfaringer med pedagogisk oppfølging tilknyttet cochleaimplantering hos barn».

Publisert: Endret:

Marieke Bruin
Marieke Bruin .

Første gang publisert 10.01.2018

Årlig får omtrent 40 døve barn i Norge operert inn et cochleaimplantat som kan gi dem «kunstig» hørsel.

Foreldrene regnes som viktige støttespillere i oppfølgingen etter implantering.

Marieke Bruin har undersøkt hvordan foreldrene takler usikkerheten om barnet vil dra nytte av implantatet og hvordan de støtter seg til profesjonell veiledning om hvordan de kan hjelpe barnet i å lære å lytte og å snakke.

Usikre foreldre

Hun drøfter hvordan ulike læringsforståelser kan få konsekvenser for hvordan foreldre forstår sin rolle i oppfølgingen av barnet.

 –Foreldre kan bli fanget i en prestasjonsfokusert rehabiliteringsstrøm som gjør dem usikre. De lurer stadig på om de gjør «det rette» eller om de «gjør nok» i forhold til det de får beskjed om i veiledningen. Dermed ansvarliggjør foreldrene seg selv for fremtidig utbytte av implanteringen, forklarer forskeren.

 –Foreldre må få lov å være foreldre, og ikke tvinges inn i en varig rolle som lærer for barnet, legger hun til.

Redusere prestasjonspresset

Bruin mener foreldreveiledningen bør ivareta foreldrene på en slik måte at den reduserer prestasjonspresset.

 –Det er viktig at foreldrene får vite at læring er mer enn målbar kunnskap og at de får bekreftet at de gjør et viktig arbeid med barnets læring og utvikling ved å legge til rette for barnets deltakelse i kommunikasjonen i familiens hverdag, sier hun.

Disputasen

Prøveforelesningen, med tildelt emne «The family with a child with a cochlear implant as a ‘community of practice’; preconditions and implications», starter klokken 10.00. Selve disputasen starter klokken 12.00.

Både disputas og prøveforelesning finner sted i Arne Rettedals-hus (AR), auditorium V-101.

Stein Erik Ohna, professor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS, har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Anne Nevøy, førsteamanuensis ved IGIS, har vært medveileder. 

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesningen og til selve disputasen!

Tekst: Elin Nyberg