Hopp til hovedinnhold

Disputas om Smith-Magenis' syndrom

Onsdag 16. desember 2020 kl. 15:00-18:00,
Zoom.

Heidi Elisabeth Nag disputerer for graden Philosophiae doctor med en avhandling om skolesituasjonen til barn med Smith-Magenis’ syndrom.

Publisert: Endret:
Heidi Nag har undersøkt hvordan foreldrene opplever den utfordrende atferden til barn med Smith-Magenis’ syndrom og samarbeidet med hjelpeapparatet, inkludert skolen. Foto: Getty Images.

Onsdag 16. desember 2020 vil Heidi Elisabeth Nag, ph.d.-kandidat ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Heidi Elisabeth Nag vil forsvare avhandlingen "Behavioral Phenotype of Smith-Magenis syndrome (SMS). Individual characteristics and parental and School staff's experiences". Målet med doktoravhandlingen er å utforske utfordrende atferd knyttet til en sjelden diagnose, for å forstå hvordan og hvorfor atferden oppstår. Smith-Magenis syndrom medfører utviklingshemning, medfødte misdannelser, overvekt, nevroutviklingsforstyrrelser og en forstyrret døgnrytme. Men i tillegg har barn og voksne med Smith Magenis’ syndrom ofte karakteristiske egenskaper som er spesielt utfordrende for både foreldre og fagfolk. Disse inkluderer søvnforstyrrelser, selvskading og utfordrende atferd, stereotypier og sensoriske utfordringer.

Digital disputas

Heidi Elisabeth Nag. Foto: privat

Grunnet COVID-19 og de gjeldende reiseråd, blir dette en heldigital disputas og kandidaten befinner seg på Frambu kompetansesenter, Siggerud. Den ene opponenten er bosatt i USA, og på grunn av denne tidsforskjellen, så blir disputasen fordelt på to dager.

Prøveforelesningen blir tirsdag 15. desember kl. 15.00. Du kan følge den over Zoom ved å trykke på denne lenka. Meeting ID: 694 7416 3248/Password: 460452

Selve disputasen blir onsdag 16. desember kl. 15.00. Den kan du følge på Zoom ved å trykke på denne lenka. Meeting ID: 693 5310 2468/Password: 733921

Husk at det er kun bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyd og video.

Bedømmelseskomité og veiledere

• Professor Diane Montgomery, Oklahoma State University, Stillwater, U.S.A

• Dr. Lucy Wilde, PhD Open University, U.K.

• Førsteamanuensis Johannes Nilsson Finne, UiSHovedveileder: Forsker Terje Nærland, Oslo Universitetssykehus

Medveileder: Førsteamanuensis Klara Øverland, UiS

Leder av disputasen: Dag Jostein Nordaker, senterleder ved Læringsmiljøsenteret, UiS

Retningslinjer for publikum:

• Ikke bruk videokameraet

• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen

• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas i pausen. For publikum sendes eventuelle ex auditorio- spørsmål via lenke på Zoom til dagjostein.nordaker@uis.no

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas