Hopp til hovedinnhold

Disputerer om selvregulering, læring og utvikling

Tirsdag 23. november 2021 kl. 10:00-14:00,
Kjølv Egelands hus,
E-164.

Ragnhild Lenes, Ph.D.-kandidat ved Læringsmiljøsenteret, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora disputerer for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:

Ragnhild Lenes, PhD.-kandidat ved Læringsmiljløsenteret, forsvarer avhandlingen "Development of self-regulation and academic skills: The role of child factors, socioeconomic status, and cultural context" 23. november. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Tirsdag 23. november 2021 kl. 10:00 vil Ragnhild Lenes, Ph.D.-kandidat ved Læringsmiljøsenteret, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Ragnhild Lenes vil forsvare avhandlingen:

“Development of self-regulation and academic skills: The role of child factors, socioeconomic status, and cultural context”.

Undersøker relasjoner som kan påvirke læring og utvikling

Avhandlingen har undersøkt relasjonen mellom barnas kjønn og selvregulering, mors utdanning og kulturell kontekst, og barnas læring og utvikling. Avhandlingen består av tre artikler med data fra et norsk forskningsprosjekt. I tillegg inkluderer en av artiklene, en sammenligningsstudie, data fra et amerikansk forskningsprosjekt.

Selvregulering er grunnleggende

Resultatene viste at norske barns tidlige selvregulering er grunnleggende for seinere leseforståelse og matematikk prestasjoner. Mors utdanning predikerte barnas vokabular og matematikk-ferdigheter på våren i siste året i barnehagen og det var en liten kjønnsforskjell (i jenters favør) i matematikk, men ikke vokabular. Verken mors utdanning eller barnets kjønn predikerte endring i de akademiske ferdighetene fra barnehagen til første klasse.

Barna i det norske og amerikanske utvalget hadde samme gjennomsnittsnivå på selvregulering. Mors utdanning predikerte barnas selvregulering i det amerikanske utvalget, men ikke det norske, og denne forskjellen var signifikant. Norske jenter hadde høyere selvregulering enn gutter. Det var ikke kjønnsforskjeller i det amerikanske utvalget, men forskjellen på tvers av utvalgene var ikke signifikant.

Tolkes i lys av tidligere forskning og sosial kontekst

Resultatene i denne avhandlingen har blitt tolket i lys av den Bioøkologiske utviklingsmodellen, tidligere forskning og den sosiale konteksten forskningen er gjort i. Mulige implikasjoner, særlig for barnehagen, har blitt grundig diskutert.

Prøveforelesning og disputas vil være i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 fra kl. 10.00. Disputasen vil i sin helhet foregå på norsk.

Bedømmelseskomiteen består av:

Forsker Hanne Jensen, LEGO Foundation, Danmark

Førsteamanuensis Ratib Lekhal, Universitetet i Oslo

Professor Thomas Moser, Læringsmiljøsenteret, UiS

Avhandlingen blir publisert og tilgjengelig her: Faculty of Arts and Education (UH) | UiS Scholarly Publishing Services