Hopp til hovedinnhold

E-BA250 Måltidsglede og samhandling

Dette nettbaserte kurset øker kompetansen innen mat- og måltidsarbeid for personer som jobber på sykehjem eller opp mot hjemmeboende eldre.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Nettbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Under planlegging

Søknadsfrist

Under planlegging

Pris

Under planlegging

Kursinnhold

Feilernæring og underernæring i norske sykehjem og hos hjemmeboende eldre er fortsatt en betydelig utfordring. Å optimalisere ernærings- og måltidsarbeid hvor beboerens behov oppfylles krever høy faglig kompetanse, innsikt i beboernes behov og samarbeid på tvers av fagområder.

I skjæringspunktet mellom helsefaglig kunnskap, ernæring, måltidskunnskap, aktivitet og service, ligger det helhetlig og tverrfaglig kunnskap – og dette er innfallsvinkelen til kurset.

Kurset er utviklet på oppfordring fra regjeringen. Les mer her.

Etter å ha fullført kurset vil du blant annet ha lært om:

1. Måltidets ulike roller

Måltidskunnskap

Måltidsopplevelser

2. Helsefaglige utfordringer/kunnskap

Dysfagi, medisinbruk, demens, allergier og munnhelse

3. Serviceledelse

Serviceleveranse, serviceorganisering, synlig og usynlige sider ved service

4. Tverrfaglig samarbeid

Samarbeid mellom ulike aktører i måltidsarbeid

5. Appetittskapende aktiviteter

Trening og andre aktiviteter

Les hele emnebeskrivelsen her.

Målgruppe

Kurset passer for ulike aktører rundt sykehjemsbeboeren og personer som jobber med hjemmeboende eldre.

Undervisningsform og oppstart

Kurset er nettbasert, med over 30 videoforelesninger, som er tilgjengelig digitalt på undervisningsplattformen Canvas.

Undervisningen er tilrettelagt for at studentene skal kunne arbeide ved siden av nettstudiet.

Neste oppstart er under planlegging.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ikke forkunnskaper.

Vurdering/eksamen

Hjemmeeksamen med et aktuelt tema på ca. 1500 – 2000 ord. Vurdering: Karakter A-F.  Et arbeidskrav (refleksjonsnotat på 1-2 sider dvs- 300-600 ord) må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensperiode er under planlegging.

Dersom man ikke tar eksamen, utstedes kursbevis ved fullført studium.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

51833740
Det samfunnsvitenskapelige fakultetNorsk hotellhøgskole
Førsteamanuensis

Kontaktpersoner

51833078
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833046
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver