Hopp til hovedinnhold

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for å skape nye og bedre løsninger. Kurset er det første av sitt slag i Norge, og er et videreutdanningstilbud på bachelornivå.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert

Oppstart

Høsten 2021

Søknadsfrist

Kommer

Pris

I pilotfasen: Kun semesteravgift 750 kr,- og pensumlitteratur

Dette kurset vil gi deg bedre forståelse av samskapingsprosesser og lære deg å legge til rette for, forankre og lede samskapingsprosesser.

Ann Karin Tennås Holmen , førsteamanuensis og fagansvarlig

Kursinnhold

Samskaping innebærer samarbeid, men det er ikke alle former for samarbeid som kan karakteriseres som samskaping. Samskaping er ikke en bestiller/utfører-tjeneste (samproduksjon), men handler mer om å skape noe nytt gjennom en prosess hvor ulike holdninger, verdier, ideer, kompetanser og ressurser utfordrer hverandre.

I dette kurset er ikke samskaping kun en praktisk øvelse, men også et prinsipp som kan ligge til grunn for å skape gode og eventuelt nye løsninger. Du får lære om samskaping som konsept og prinsipp på et teoretisk og empirisk nivå, og får kunnskap om barrierer og drivere man støter på ved samskaping.

Kurset gir innsyn i gode caser fra ulike samskapingsprosesser, og du får i tillegg mulighet til å betrakte samskaping i konteksten av din egen organisasjon. Det vil også gis konkrete verktøy for å gjennomføre og lede samskapingsprosesser.

Det er svært positivt hvis du kan arbeide med en konkret case fra din egen virksomhet og vi oppfordrer sterkt til å samskape med andre deltakerne. Kurset vil i tidlig fase legge opp til en prosess hvor deltakere etablerer grupper.

Kurset er utviklet i samarbeid med Smartbyavdelingen i Stavanger kommune og Nordic Edge.

Etter dette kurset vil du kunne:

Forstå samskaping gjennom teoretiske perspektiver og prinsipper

Planlegge, forankre, organisere og lede samskapingssamlinger, -møter og -aktiviteter internt i organisasjoner og på tvers av organisasjoner, og sammen med brukere/kunder/innbyggere, herunder også foredle og forankre resultater fra slike samlinger

Planlegge, organisere og styre et prosjekt som etableres og gjennomføres med samskaping som arbeidsform

Anvende ulike samskapings- og involveringsverktøy, metoder og arbeidsformer for å få til samskaping, både i møter og i samskapingsprosjekter

Hvem passer kurset for?

Samskaping er aktuelt for alle som jobber med produktutvikling og tjenesteutvikling, men også i større samfunnsutviklingsprosesser hvor det er behov for ulike ideer, kompetanser og ressurser for å løse sammensatte utfordringer.

Nøkkelpersoner som arbeider med strategiarbeid, nyutvikling, FoU, innovasjon, forretningsutvikling og kommunikasjon vi ha betydelig nytte av kurset, for eksempel avdelingsledere, konsulenter, sosiale entreprenører, ansatte i det offentlige, IT-bransjen, designbransjen, gründermiljø, og som jobber med Nordic Smart Cities, 

Samskaping er like relevant for privat som offentlig sektor.

Undervisningssted og -datoer

Kurset har tre samlinger ved Universitetet i Stavanger, og er tilrettelagt for å gjennomføres ved siden av jobb. Undervisningsdatoer kommer.

Forelesere

Det er førsteamanuensis Ann Karin Tennås Holmen som er fagansvarlig for kurset. Hun har lang erfaring og bred kunnskap om samskaping, innovasjon og samhandling. Hun er blant annet leder for forskernettverket innovasjon i offentlig sektor (www.innoff.no).

Andre foredragsholdere er professor Eva Sørensen, professor Jacob Torfing og førsteamanuensis Tina Øllgaard Bentzen fra Roskilde Universitet i Danmark. Professor i kreativitet Erik Lerdahl, som også er ansvarlig for EVU-kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign på UiS, samt professor II i innovasjon ved UiS, Martin Gjelsvik.

Pris

Kurset er gratis i pilotfasen. Hver deltaker må betale semesteravgift på kr 715,-, og betale pensumlitteraturen selv. (Senere vil kurset tilbys med en kostnad på kr 20.000,-).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og motivasjonsbrev.

For å sikre bredde i erfaring i sammensetning av studentgruppen ber vi om at det legges ved et motivasjonsbrev (maks. ½ side) der du skriver hvor du jobber, hvorfor kurset er relevant for deg og din arbeidsgiver, og hva du ønsker å oppnå. Dette legges til grunn for opptaket.

Forelesere

51832529
EOJ 315
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Det samfunnsvitenskapelige fakultetNorsk hotellhøgskole
Professor II
Handelshøgskolen ved UiSAvd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern

Nyttig informasjon

Kontaktpersoner

51833046
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver
51833078
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent