Hopp til hovedinnhold

E-BØK140 Grunnleggende regnskap og årsavslutning

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økonomistyring i bedrifter og organisasjoner. Dette er normalt det første kurset studentene møter innen fagområdet regnskap og bedriftsøkonomi.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Priser

Med studiepoeng: kr 6.000,- + semesteravgift kr 715,- og pensumlitteratur Uten studiepoeng: kr 1.800,- + evt. litteratur

Neste oppstart

Kontinuerlig oppstart

Søknadsfrist

Kontinuerlig opptak

Undervisningsform

Nettbasert

Å kunne det grunnleggende om regnskap, er helt nødvendig når man skal forstå hvordan en bedrift fungerer

Foreleser og fagansvarlig Ola Barkved

Kursinnhold

Dette kurset er det første i en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører dette kurset først, før du eventuelt tar noen av de andre.

Kurset gir grunnleggende kjennskap til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven, og du får vite sammenhengen mellom transaksjonenenes innvirkning på resultat, balanse og likviditet

Kurset gir en grunnleggende innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner. Ulike kontotyper og regnskapsmessige registreringer gjennomgås og illustreres. Også kontoplansystematikken som anvendes i norske bedrifter, blir belyst.Videre behandles regnskapsavslutningen. Før regnskapet kan avsluttes, må en del regnskapsposter vurderes særskilt og tilleggsposteringer må gjennomføres. Hovedreglene for slike vurderinger gjennomgås.

Eksamen

Med studiepoeng: Kurset har en 6 timers digital hjemmeeksamen. Du velger mellom to ulike eksamenstidspunkt:

- 03. mars 2021

- 06. juni 2021

Arbeidsformer

Med og uten studiepoeng: Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Med studiepoeng: Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil bli tatt opp, slik at studentene kan studere disse i etterkant. Møtene vil skje ca fire og to uker før eksamen.

Litteratur

Hoff m.fl.: Grunnleggende regnskap 1. Siste utgave. Universitetsforlaget

For de som tar kurs uten studiepoeng er det valgfritt å anskaffe pensumboken, men vi anbefaler dette for å få bedre utnyttelse av ressursene i kurset.

Opptakskrav

Med studiepoeng: Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også oppfylle krav til norsk.

Vedr. realkompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

51831532
Handelshøgskolen ved UiSAvdeling for regnskap og rettsvitenskap
Universitetslektor

Kontaktpersoner

Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833046
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver