Hopp til hovedinnhold

E-MRE120 Hvordan forstå og bruke relasjonen Individualterapeutisk?

Overføring og motoverføring, 20 studiepoeng.

Publisert: Endret:

Emnet gjennomgår faser i et behandlingsforløp hvor bevaring av en god arbeidsallianse er det bærende prinsipp. Pasientens subjektive opplevelse av sine plager er utgangspunktet for intervensjonene.