Hopp til hovedinnhold

E-MRE170 Samspillets og samhandlingens betydning for bedringsprosesser

15 studiepoeng - felles for begge fordypninger

Publisert: Endret:

Emnets fokus vil være på virksomme relasjoner, styrking av pasientens relasjonskompetanse, helhetlig omsorg og individuelle ressurser/styrke. Samhandling på ulike nivå er et gjennomgripende tema. Pasientens/brukerens erfaringer er et sentralt utgangspunkt.