Avtale med Equinor om forskning

UiS og Equinor skal samarbeide om forskning innen beslutningsanalyse, havvind og digital boring. Det går fram av Akademia-avtalen.

Publisert Sist oppdatert
Tidligere UiS-rektor Marit Boyesen og Randi E. Hugdahl, direktør for undergrunnsteknologi i Equinor, signerte ny Akademia-avtale i 2019.

Avtalen innebærer 37,5 millioner kroner til forskning på områder som er strategisk viktige for begge parter. Beløpet gjelder en periode på fem år, og er en økning på 7,5 millioner fra den forrige avtalen som gikk ut ved årsskiftet.

Satsingsområdene i den nye avtalen ble framforhandlet i løpet av høsten 2018, og har tat utgangpunkt i fellesnevnere i de strategiske satsningene til UiS og Equinor. Sentrale fagpersoner ved begge institusjonene er blitt enige om følgende tre områder:

  1. Integrert modellering for beslutningsstyring

Dette innebærer blant annet forskning på bruk av sanntidsdata i beslutningsanalyse. Ny kunnskap på dette feltet vil kunne brukes langt utover oljesektoren, for eksempel innenfor økonomi og helse.

Forskningsprosjektet er tverrfaglig og vil involvere tre institutter på UiS. Det er også knyttet til det nye studieprogrammet Computational Engineering.

Avtalen omfatter et gaveprofessorat, en professor II-stilling og en doktorgradsstipendiat.

  1. Havvind

I denne satsingen vil forskerne modellere ulike former for vind- og bølgelaster opp mot ulike typer vindmøller til havs. Målet er å finne ut hvilke typer vindmølle-konstruksjoner som vil produsere mest mulig elektrisk energi under ulike forhold.

Det vil bli ansatt en professor II og flere stipendiater for å utføre denne forskningen, som vil foregå innenfor UiS’ satsing på havteknologi, OTICS (Ocean Technology Innovation Cluster Stavanger).

  1. Digitalisert og automatisert boring

Forskning og utvikling som innebærer integrert bruk av dataloggingsmetoder og dataanalyse i sanntid, for å forbedre boreoperasjoner. Her vil det bli ansatt en professor II, en postdoktor og en doktorgradsstipendiat.

Satsingsområder

– Equinor er et selskap med langsiktig perspektiv, og er avhengig av at det forskes på områdene som vil være viktige i fremtiden. Vi skal ivareta vår olje- og gassvirksomhet, og vi skal vokse innen fornybar energi. Vi ønsker å drive teknologiutvikling gjennom tverrfaglig samarbeid, innovasjon og ved å utnytte mulighetene digitaliseringen gir oss. Denne avtalen bidrar til alt dette, sier Randi E. Hugdahl, direktør for undergrunnsteknologi i Equinor.

– Gull verdt for oss

Hun undertegnet avtalen sammen med rektor Marit Boyesen.

– Vi er veldig takknemlige for å få denne avtalen. Dette er et glimrende eksempel på samarbeid mellom akademia og arbeidslivet. For oss betyr det ikke bare at vi får inn penger til forskning, men også faglig støtte til det vi ønsker å gjøre. At vi nå undertegner denne avtalen for tredje gang sier også noe om langsiktigheten i samarbeidet. Dette er gull verdt for oss, sier rektor Boyesen.

Faglig match

Ledere og forskere ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har sammen med prorektor Dag Husebø forhandlet fram innholdet i avtalen. Under signeringsmøtet berømmet partene hverandre for godt samarbeid, og karakteriserte prosessen mer som konstruktiv dialog enn forhandling.

Dekan Øystein Lund Bø understreket hvor godt akademia-avtalen passer med fakultetets egen faglige strategi på olje & energi og omstilling.

Prodekan for forskning, Helge Bøvik Larsen, karakteriserte det som en «1-1-match» av interesser mellom universitetet og Equinor.

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie

(Denne saken ble første gang publisert 18. januar 2019.)