Breuhaus leder Future Energy Hub

I mai 2019 begynte Peter Breuhaus som prosjektleder i Future Energy Hub ved UiS. Prosjektet sikter på å skape grønnere og mer miljøvennlige bygg og byer.

Published Sist oppdatert

Ein smilande Peter Breuhaus foran hus og vindmølle
Peter Breuhaus leder prosjektet Future Energy Hub ved UiS. Her står han foran Smart Energy Living lab, et energilaboratorium som er del av prosjektet.

Første gang publisert 07.06.2019

– Jeg tror det viktigste i tiden fremover blir å samarbeide godt med våre partnere. Det er nøkkelen for at dette prosjektet skal lykkes, sier Peter Breuhaus. 

Han har lang fartstid i industrien, hvor han jobbet i 25 år i Sveits. Han har bodd i Norge siden 2010, og har nå en forskerstilling ved NORCE, i tillegg til at han jobber 50 prosent som prosjektleder ved Future Energy Hub ved Universitetet i Stavanger. 

– Jeg har en bakgrunn fra maskinteknologi, opprinnelig innenfor kraftproduksjon basert på fossile brensler, men siden 2000 har arbeidet mitt vært rettet mot fornybar energi og energisystemer, forteller Breuhaus. 

Breuhaus har kompetanse innenfor kraftgenereringsteknologi, konsept og design av energisystemer, integrasjon av forskjellige energikilder og optimalisering for energieffektivitet. Videre har han erfaring og kompetanse innenfor turbomaskineri og fluiddynamikk. I tillegg har han ledet flere prosjekter innenfor forskning og industri, både nasjonalt og internasjonalt.

Han var selv involvert i søknadsskrivingen for Future Energy Hub, men har ikke vært direkteinvolvert i prosjektet – før nå. 

– Det er et veldig spennende prosjekt, i en bransje med mye potensial. Vi har mye å lære, og på mange felt ligger vi langt bak andre land, slik som for eksempel Danmark, forklarer han. 

Energieffektive systemer

Han tror det ligger mye uforløst potensial i måten vi bruker energi på: 
– Den beste energien er den vi ikke bruker. Det er viktig å lage så energieffektive systemer og å redusere energitap og å gjenvinne så mye som mulig - med sikte på hele livssyklusen, for å sikre en bærekraftig utvikling, sier han.

Tiden fremover skal han bruke på å bli kjent med samarbeidspartnerne i prosjektet og kartlegge hvilke forventninger og krav det finnes til prosjektet. 

– Jeg kommer til å tenke tverrfaglig og involvere flere ulike aktører. Vi har allerede et godt samarbeid med fagmiljøene i byplanlegging, men jeg har også god erfaring med å involvere andre miljøer, slik som for eksempel biomiljø, sier han. 

– Først og fremst må vi jobbe tett med industrien og få til gode og anvendbare løsninger sammen med dem. Vi kommer også til å jobbe med å bygge opp den kompetansen vi ser er nødvendig i industrien, sier han.

Spennende tider

Helleik Syse er prosjektkoordinator for Future Energy Hub og ser fram til samarbeidet med Breuhaus. 

– Han har en kompetanse som passer veldig godt inn i prosjektet, og jeg tror verdiene hans også gjenspeiles i det vi ønsker å oppnå med Future Energy Hub, sier Syse. 

Han fortsetter:

– Peter har jobbet tett med industrien tidligere, og har hatt flere prosjekter med våre samarbeidspartnere. Nå er vi klare til å løfte det til nye høyder gjennom Future Energy Hub. Det blir veldig spennende å se hva som skjer fremover. Det er i hvert fall ingen tvil om at med Breuhaus som leder får vi verdifull og viktig kompetanse for å lage de beste løsningene for fremtidens byer og bygg, sier han. 

Future Energy Hub ble opprinnelig startet av Siri Kalvig. Da hun takket ja til stillingen som administrerende direktør for fornybarfondet Nysnø tok førsteamanuensis Knut Erik Teigen Giljarhus over prosjektet midlertidig, frem til Peter Breuhaus nå er ansatt som prosjektleder.

Tekst og foto: Mari Løvås