Hopp til hovedinnhold

Kick-off for SWIPA – nytt forsknings- og innovasjonssenter

Universitetet i Stavanger deltar i Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment (SWIPA). 23. mars sparkes det hele i gang med oppstartskonferanse.

Publisert: Endret:

Mahmoud Khalifeh. Foto: Mari Løvås
Førsteamanuensis Mahmoud Khalifeh vil lede UiS' arbeid i det nye forsknings- og innovasjonssenteret SWIPA. Foto: Mari Løvås

Styret i Norges Forskningsråd vedtok 11. juni å tildele SFI Swipa (Subsurface Well integrity, Plugging and Abandonmnent) status som Senter for forskningsdrevet innovasjon for de neste åtte årene. UiS er den største universitetspartneren i SWIPA.

Les mer på sintef.no.

Senteret har offisiell åpning tirsdag 23. mars med en oppstartskonferanse hvor blant andre olje- og energiminister Tina Bru (H) står på talerlisten. Universitetet i Stavanger vil få flere PhD- og postdoc-stillinger gjennom senteret. Forskerne skal sammen forbedre metodene for plugging av brønner. Økt vitenskapelig forståelse av undergrunnen vil gi resultater som også kan brukes for deponering av atomavfall, omstilling av petroleumsbrønner til CO2-lagring og brønnintegritet for geotermiske brønner.

Åpningsseremonien skal holdes digitalt, og er åpen for alle. Registrer deg her.

Program

Del 1. 10:30 - Plugging & forlating av brønner – et "kinderegg" for norsk sokkel

 • Velkommen, møteleder Stein Mortensholm, kommunikasjonssjef SINTEF
 • Brønner på norsk sokkel, forpliktelser og potensiale, Tina Bru, olje- og energiminister
 • Hvorfor er P&A viktig for O&G-næringen?, Elisabeth Birkeland, CTO Equinor

Panelsamtale: "Kinderegget": Verdiskaping, industribygging og klima

 • Tina Bru, olje- og energiminister
 • Elisabeth Birkeland, CTO, Equinor
 • Mari Sundli Tveit, adm. dir. Norges Forskningsråd
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
 • Anne Borg, rektor, NTNU

Del 2. 11:10 - Slik skal vi realisere mulighetene

 • SWIPA som FoU-ressurs for industrien, Harald Linga, senterleder SFI SWIPA
 • P&A av brønner og myndighetssamarbeid, Finn Carlsen, fagdirektør Petroleumstilsynet

Panelsamtale: Plugging og forlating av brønner - hvilke gevinster kan hentes innen miljø, sikkerhet og lønnsomhet?

 • Oljedirektoratet: Torgeir Stordal, direktør teknologi og sameksistens
 • OG21: Gunnar H. Lille, direktør
 • Equinor: Fredrik Varpe, Manager Drilling&Well Technology
 • Exedra: Bernt Pedersen, CEO
 • Schlumberger: John Knowles, Cementing Domain Champion
 • NORCE: Thor Arne Håverstad, konst. adm. dir.
 • UiS: Øystein Arild, instituttleder
 • IFE: Martin Smedstad Foss, forskningsdirektør